Főoldal » Hadtörténeti Múzeum

Hadtörténeti Múzeum

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az alapítás előzményei az 1867-es kiegyezés idejére vezethetők vissza, amikor igényként merült fel, hogy az osztrák Heeresmuseum mintájára egy olyan magyar intézmény is létrejöjjön, amely a magyar hadi múlt emlékeit mutatja be az érdeklődőknek. Számos tanulmány és újságcikk sürgette egy ilyen múzeum létrehozását: több alkalommal (az ezredéves ünnepségek idején, az 1900-as párizsi világkiállításon bemutatott huszárkiállítás részeként) állítottak össze kifejezetten hadtörténeti jellegű időszaki tárlatokat, gyűjteményeket.

Az első javaslatok szerint a múzeumnak mindenképpen valahová a város szívébe kellett volna kerülnie, de ilyen központi fekvésű, alkalmas épületet nem találtak. Szóba került a várbeli, illetve a gellérthegyi elhelyezés is. Az 1918. novemberi múzeumalapítás ugyanakkor egybeesett a Monarchia széthullásával is. A Hadtörténeti Levéltár és Múzeum első vezetője, Gabányi János alezredes (a későbbi vezérőrnagy) 1918. november 20-án kiadott felhívásában felszólította a harctérről visszaérkező összes parancsnokságokat, a hátországi parancsnokságokat és a magánszemélyeket is, hogy “a háború eseményeinek későbbi feldolgozásra alkalmas valamennyi hivatalos és egyéb iratokat, naplókat, följegyzéseket, leveleket, fényképeket, úgyszintén a birtokukban lévő muzeális értékű tárgyakat megbízható megőrzés végett minél előbb átadni szíveskedjenek“. Ugyanakkor felhívta a figyelmet az ezredtörténeti gyűjtemények fenntartásának, fejlesztésének, felállításának szükségességére.

1926 őszén megkezdődött a múzeum számára immár véglegesen átadott Nándor laktanya átépítése. A múzeum a Vérmező felé néző nyugati szárnyat kapta, a kiállítóhelyiségeket a korábbi legénységi hálótermekből alakították át. A múzeumi gyűjtemények 1929 nyarán költözhettek be az épületbe. A múzeum szakemberei a 1930-as években számos esetben külföldi árveréseken is részt vettek, hogy az ott vásárolt anyag tovább gyarapíthassa a múzeum anyagát. Az állandó kiállítás megnyitására azonban 1937. május 29-ig várni kellett, akkor rendkívül ünnepélyes keretek között végre megnyílt a magyar nemzet hadtörténelmét bemutató első állandó kiállítóhely.

1944 elejétől már folyt a legértékesebb gyűjteményi anyagok csomagolása és óvóhelyekre szállítása (a II. világháború kitörése miatt), az állandó kiállítást pedig mindössze hét teremre redukálták, ahol “kevésbé értékesnek” minősített anyagot állítottak ki. 1944 novemberében megkezdődött a kitelepülés a somlóvári kastélyba, ahol a háborús pusztítás miatt a nyilvántartások, irattárak jelentős része elpusztult. Mind a kitelepített, mind a Nándor laktanyában maradt anyagok igen jelentős veszteséget szenvedtek. Az 1848-as honvédzászlókat a szovjetek ismét elvitték.

1958-ban újra egyesült a múzeum és a levéltár, az újjáépített Nándor laktanyában azonban folyamatosan csökkent a kiállítótér, mert egyre több hely kellett a gyűjteményi raktáraknak, illetve a növekvő szakembergárdának. 1963-ban hozták létre az épület udvarán a haditechnikai parkot. Az épületben bemutatott állandó jellegű és időszaki kiállítások mellett a múzeum olyan projektekben is részt vett, mint például a magyar Vörös Hadsereg egy páncélvonatának rekonstruálása és múzeumvonatként való közlekedtetése 1969-ben.

A legnemesebb hagyományokat követve alakult meg 1997-ben a Hadimúzeum Alapítvány. Kialakult a múzeumhoz kapcsolódó filiálék rendszere is, a Kecelre költözött Haditechnikai Park mellett az ország számos pontján találkozhatnak az érdeklődők a Hadtörténeti Múzeum szakemberei által épített és kezelt kiállításokkal, gyűjteményekkel. Az 1990-es évek végétől indult el a rendkívüli népszerűségű “Élő hadtörténelem” sorozat, amely hazai és külföldi hagyományőrző egyesületek közreműködésével és a Honvédelmi Minisztérium támogatásával korhű körülmények között mutatja be az érdeklődőknek a magyar hadtörténelmet.

Állandó kiállításai:

 • …és legördült a vasfüggöny” (Magyarország katonai története 1948–1968) – a múzeum földszintjén

 • Boldog Békeidők. A Monarchia hadserege (1867–1914)

 • A Nagy Háború (1914–1918). “Mire a levelek lehullanak … lehullottak”

 • Piavetól a Donig, Dontól a Dunáig (Magyarország katonai története 1918–1948-ig) – a múzeum I. emeletén

 • Magyarország Hadtörténete 1815–1866

Időszaki kiállításai:

 • „Miles in armis – Katona a seregben” (képek a pannóniai római hadsereg mindennapjaiból

 • Tervasztaltól a harcmezőig” – a magyar kézifegyverek 100 éve

 • Dobogósok mundérban” Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon

Adatai:

 • 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

 • 06-1/325-1600

 • www.militaria.hu

 • a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka: Dr. Kovács Vilmos ezredes

 • a Hadtörténeti Múzeum igazgatója: Bán Attila őrnagy

Források:

http://www.militaria.hu; (2012. 04. 20.)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.