Főoldal » A győzelem művészetének 12 pontja

A győzelem művészetének 12 pontja

A győzelem művészetének 12 pontja

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A győzelem művészete.

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.”  Szun Ce

Az átlagember számára a győzelem mások legyőzése, vagy valami megnyerése. Az igazi győztesek messze túllátnak ezen, a külső győzelmeket csak belső útjuk melléktermékének tekintik. A győzelem művészete az önmagunk és a világ megismerésének, az önmegvalósításnak és egyéni képességeinknek a világ javára fordításának a művészete. A győzelem művészetének bemutatásához két nagy kínai egyéniség, a  hadvezér Szun Ce és a Taoizmus bölcs megteremtője, Lao Ce mondásait használtam fel.

 

A győzelem művészetének 12 pontja

 

1. A megismerés művészete

„…ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe; ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket.”   Szun-Ce

Ahhoz, hogy bármiben eredményt érjünk el, ismernünk kell saját tulajdonságainkat, adottságainkat és céljainkat. Ez azonban nem elegendő, a győzelem művészetéhez hozzátartozik a lehetőségek, akadályok és a szükséges eszközök ismerete.

 

2. Az önbizalom művészete

„Általában annak, aki már a csata előtt a templomban biztosra veszi győzelmét, több lehetősége van a sikerre; annak pedig, aki már a csata előtt a templomban is azt fontolgatja, hogy nem fog győzelmet aratni, kevés lehetősége van a sikerre.”  Szun Ce

Akinek elméje és képzelete a siker gondolataival és képeivel telített, nagy valószínűséggel eléri amit akar, akinek ellenben kételyek gyengítik a hitét, kevés az esélye a sikerre.

 

3. Az információ művészete

… a bölcs fejedelem és a kiváló hadvezér úgy indít háborút és úgy arat győzelmet az ellenség felett, úgy szerez tehát érdemdús tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent igyekszik előre tudni.”  Szun Ce

A hasznos és megfelelő információk felkutatása, megszerzése és felhasználása a győzelem művészetének egyik legfőbb megalapozása.

 

4. A felkészültség művészete

Amiért pedig a megvilágosult fejedelem és a bölcs hadvezér mindig legyőzi ellenségét és teljesítménye túlszárnyalja a hétköznapi emberekét, az nem más, mint az előzetes tudás.”  Szun Ce

A győzelem művészetének mesterei mindig is előrelátóak voltak, igyekeztek minden lehetséges szempontból felkészülni, és minden eshetőségre tervvel rendelkezni.

 

5. A teremtés művészete

Lehet az ellenségnek bármily sok katonája, mégis el lehet érni, hogy még csak ne is kerüljön sor küzdelemre.”  Szun Ce

A legjobbak közös tulajdonsága, hogy nemcsak reagálnak az eseményekre, hanem megteremtik azokat. Eleve olyan helyzetekbe hozzák magukat, ahonnét csak nyertesként kerülhetnek ki.

 

6. A lépések művészete

A nehéz legyőzése könnyűvel indul. A nagy megtevése kicsinnyel indul. A nehézség az ég alatt a könnyűn alapszik, s a nagyság az ég alatt a kicsinyből gyarapszik.”  Lao Ce

A legnagyobb cselekedet is egy lépéssel indul, a nagy dolgok is apróbbakból tevődnek össze. A győzelem művészetének útján járó tudja, hogy egyszerre mindig csak egy lépést tehet, de ezek a lépések összeadódnak és idővel egy nagy utat tesz meg.

 

7. A tér és az idő művészete

Az erősek és a gyengék egyaránt győzni tudnak, csak figyelembe kell venni a terep törvényeit.”  Szun Ce

A győzelem művészetének mesterei pontosan ismerik a környezetet, amelyen át kell haladniuk az útjukon, ezért mindig a megfelelő időben tudnak a megfelelő helyen lenni.

 

8. Az alkalmazkodás művészete

Aki azáltal szerzi meg a győzelmet, hogy az ellenséghez igazodva mindig képes változtatásokat és átalakításokat hajtani végre, azt méltán nevezhetnénk varázserővel rendelkezőnek.”  Szun Ce

A legjobbak kellő rugalmassággal rendelkeznek ahhoz, hogy mindig az eseményekhez és a lehetőségekhez mérten alakítsák taktikájukat. Nem kötik őket előítéletek, sem szokások, a világgal együtt rezegnek és elérik a céljukat.

 

9. Az erő művészete

Aki másokat győz le hatalmas, aki önmagát győzi le erős. Erős csak az lehet, aki mások erejét hasznosítja, de mások erejét csak az hasznosíthatja, aki megnyeri azok szívét.”  Lao-Ce

A legnagyobbak képesek felülkerekedni saját gyengeségeiken és uralni személyiségüket. Egyéniségük ereje mágnesként vonzza az erőre vágyókat, egyetemes szeretetben gyökerező szellemük, a tömegek belső erejét bírja.

 

10. A győzelem művészete:

Ezért a győzelem megismerésének öt alapelve van:

Aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz.
Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz.
Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.
Aki maga elővigyázatos, és ki tudja várni (az ellenség) elővigyázatlanságát, az győz.
Amelyik hadvezér tehetséges, és fejedelme nem tartja pórázon, az győz.”  Szun Ce

Aki tudja, mikor kell cselekednie és mikor nem szabad, eléri célját.
Aki álmait és gondolatait egyaránt tudja irányítani, bármit megtehet.
Akinek tudata és tudatalattija összhangban van, bármit elérhet.
Aki óvatos és türelmes, várakozása gyümölcsöt terem.
Aki nagy célokkal rendelkezik és nem hagyja, hogy egója visszafogja, megvalósítja, amit akar.

 

11. A harc nélküli győzelem művészete

Ezért száz harcot vívni és százszor győzni nem a legjobb a jók között. Nem is harcolni, mégis alávetni az ellenséges sereget: ez a legjobb a jók között.”  Szun Ce

Akik a legmagasabb szintre jutottak, nincsen szükségük erőfeszítésre ahhoz, hogy felülemelkedjenek saját korlátaikon. Túlléptek egyéni létükön és mindig a belső béke és teljesség rezgései veszik körül őket. Tudásuk megelőzi a problémák kialakulását.

 

12. A személytelenség művészete

Az Út kivételével minden elpusztítható; az Út örök győztes. Azért nem győzhető le, mert nincs állandó formája és természete. Vég nélküli forgása olyan, mint a Nap és a Hold mozgása, mint az évszakok váltakozása, mint nappal és éjszaka találkozása. Fénybe árad, majd sötétségbe bújik újra; formátlan, de ő a formák ura. így munkálkodása mindig sikeres. A dolgok miatta dolgok, az élők miatta élők, de ő maga nem dolog és nem élő.”  Lao-Ce

Aki túllépett a személyiségén, s vele együtt minden gyengéjén és hiányosságain, olyanná válik, mint a természet erői. Igénybe lehet venni az erejét, de kisajátítani nem lehet. Érzékelhetjük cselekvését, de őt (valódi önmagát) nem látjuk soha. Bárkivé és bármivé válhat, de senkivel és semmivel sem azonos. Jelenlétével a mindenek mögött levő okot képezi le.

Bár a győzelem művészete 12 törvényének egyes elemei sokak számára misztikusnak tűnhetnek, nagyon is gyakorlati  jelentéssel bírnak. Hasonló, csak sokkal több tulajdonságra és képességre kiterjedő úton járhatnak végig, akik elolvassák  A személyes energia mesterei címet viselő, a titkos tanításokat párbeszédekkel és gyakorlatokkal bemutató e-könyvet.

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

 

Olvasd el: Hogyan lehetsz a legjobb bármiben? 10 lépés

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.