Főoldal » A szülők és az iskola kapcsolata korszakokban 1.rész

A szülők és az iskola kapcsolata korszakokban 1.rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Bejegyzésem témája a szülő és iskola kapcsolatát igyekszik bemutatni néhány korszakban.

 A görögök

      A görögök a nevelés történelmében nagyon fontos szerepet játszottak.

 Középpontjában az emberközpontúság áll, majd később ezt kiegészítette a bátor harcosok nevelése.

Igen korán felfigyeltek a gyermeki természet sajátosságára a szeretet és gyöngédség iránti vágyra. Családi idill képe lett a hős katona, aki fiát nyugtatja.

 Ez az Iliász emberképével is egybecsengett. Azután új emberideál az Odüsszeusz emberideálja jelent meg , ahol már az eszébe bízó leleményességen alapuló , tapasztalatok útján járó ember típusé volt a főszerep.

  A fiúk neveléséről a háború és a népgyűlések gondolkodtak. A háborúban sajátították el a fegyverforgatást, a népgyűlésen szónokokká válhattak.

Az iskola maga az élet volt: példakövetés módszerével tanultak.

Legfontosabb nevelő közeg a család volt, ahol első nevelő az anya , majd az apa .

  Lányok nevelése elsősorban a házi munkára fókuszált. Ritkán tanulhattak. Legfőbb erkölcsi erényük az állhatatosság és a hűség volt.

  Spártában a nevelés célja az állandó harci készenlétre való felkészülés .Olyan harcosokat formáltak a gyerekekből, akik szellemileg is megszállottak és elkötelezettek  lettek a háborúzás iránt. Csak  eszköznek szolgáltak.

 A polisz beleszólt a polgárok legszemélyesebb magánügyébe is . Az újszülöttekkel nem rendelkezhettek szabadon a családok, hanem az állam döntött a csecsemők sorsa felett. A legegészségesebbnek kinéző gyermek maradhatott életben. A többieket megölték.

Nevelésükre nagy gondot fordítottak és felügyelték az anya minden mozzanatát.

 A fiúk hét évesen kerültek gyermekfelügyelő vezetése alá. Csoportokban dolgoztak, vezetőket választottak közülük.

Nagyon szigorú testi nevelés mellett annyira képezték értelmüket , amennyire szükség volt.

A költészet és zene szinte kimaradt egy fiú életéből . Középpontban a hazaszeretet , idősek tisztelete , feltétel nélküli engedelmesség állt.

 A fiúk húsz éves korukban lettek a hadsereg tagjai. Megnősülhettek , de harminc éves korukig nem élhettek a családjukkal.

A polisz úgy működött , mint egy  katonai tábor : mindenki végezte a kötelességét.

Nem volt idő a gyermek lelkével, akaratával , terhelhetőségével foglalkozni, minden alá volt rendelve az állam akaratának. Ez ellen pedig egyik szülő sem emelte fel a hangját, sőt büszke volt , ha fiából kiváló katona lett.

 A lányok szinte a fiúk nevelésével azonos terhelést kaptak, viszont azért, hogy egészséges, szép gyermeket szüljenek.

  Az athéni nevelés kissé eltért a spártai nevelés szigorától.

Drakón és Szólon rendelete alapján minden szülő köteles volt gyermeke neveléséről gondoskodni. De , hogy hogyan is kell gondoskodni, azt már nem szabályozták le, a nevelést a szülőkre bízták. Polgári testben és lélekben is erősnek kell lenni , emellett kiegyensúlyozottan élni.

A nevelés tehát a családban kezdődött. Mindig figyelmeztették a gyermeket  a helyes viselkedésre, ha ez nem ment szép szóval, akkor veréssel, fenyegetéssel térítették a  helyes útra.

 Az oktatás, mint intézményesített formája csak a tehetősebbeknek adatott meg. Tandíjat kellett ugyanis fizetni. Cserébe szakmai műveltséget, általános műveltséget, múzsai nevelést és gümnaszkiai nevelést kaptak a gyerekek.

A gyerekek hat és hét éves kortól magántanításban részesültek, amelyek színterei a következők voltak:

Grammatisztész háza:.alapkészségeket tanultak (olvasás, írás, számtan)

Kitharisztész háza: hangszereken tanultak meg játszani autodidakta módon

Palaisztra: hét éves koruktól kezdve küzdősportokat tanultak a gyerekek

Gümnaszion: idősebb fiúk itt folytatták tanulmányaikat.

Athénban  éltek magántanítók, akik térítési díj ellenében adtak oktatást.

Egyetlen intézményesített iskola működött , ami előkészítő funkcióval bírt, ide tizenöt évesen kezdtek el járni a fiúk.

 Az athéni lányok többsége csak háztartásvezetési ismeretekkel ismerkedett meg , amit édesanyjától tanult. A nyilvános politikai életben nem vehettek részt.

  Nagy Sándor uralkodásától Egyiptom meghódításáig terjedő korszak a görög kultúra szétterjedésének időszaka.

Új iskolatípusok jelentek meg és a tudás tartalma megváltozott.

Didaszkaleion lett az elemi oktatás színtere, ami minden városban működött. A hét és tizennégy éves korú gyerekek jártak ide . A szegényebb gyerekek is járhattak a magániskolák mellett.

   A középfokú oktatás színtere a grammatikai iskola volt.

Megjelentek a felsőfokú filozófiai iskolák is, ahol a fiatalok általános filozófiatörténeti bevezetést kaptak. Emellett létrejöttek az első orvosi iskolák, szónoki iskolák.

Majd Kr.e 322-ben megalakult  Alexandriában az egyetemi színvonalú kutatóintézet .

 Összegzés

 Az ókori görögök nem dönthettek önállóan gyermekük iskoláztatásáról, sőt neveltetéséről sem. Mindenről gondoskodott az állam. Minden ember elfogadta, ami elő- és le volt írva.

Mindenki elfogadta ahova született. Ha szegény is volt a szülő nem lázadt az állam ellen gyermeke érdekében, védelmében.

A gyermek eszköz volt, hogy az állam fennmaradjon és hódítson területeket.

A szülők mindenben támogatták az állam akaratát , nem kérdőjelezték meg az oktatás és nevelés egyetlen pontját sem.

Úgy gondolom, hogy ez azért volt lehetséges, mivel az oktatás kezdetén voltak. Nem volt előttük példa, így az állam akaratát a polgárok feltétel nélkül fogadták el.

Másrészt, viszont érdemük az iskoláztatás magjának elültetése, az , hogy  az embernek tanulnia kell, mert csak így fejlődhet .

Szívesen lennétek gyerekek az ókori Hellészban…….?

(Folytatása következik a bejegyzésnek…..)

 Irodalomjegyzék:

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla:Bevezetés a nevelés és az iskoláztatás történetébe .- Osiris , Bp.,1999

 Németh András -Pukánszky Béla:A pedagógia problématröténete.-Gondolat Kiadó.,Bp.,2004

 Horváth András- Pornói Imre:Neveléstörténeti kersztomátia – Bessenyei K.,Nyh.,2000

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.