Főoldal » Az iskolarendszert meghatározó tényezők

Az iskolarendszert meghatározó tényezők

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az iskolarendszert meghatározó tényezők: az adott ország társadalmi berendezkedése, ezen kívül a termelés műszaki és technikai színvonala, az ország gazdasági helyezte, a társadalom kulturális színvonala, az iskoláztatás hagyományai.

 •   Társadalmi rendszer

Mint objektív tényező befolyásolják az iskolarendszer működését a társadalmi berendezkedés és a különböző nevelési irányzatok.

Két eltérő társadalmi berendezkedés

    A tekintélyelvű társadalom: itt az oktatás, az iskolarendszer hierarchikus, centrális, az adott társadalom uralkodó ideológiájára épül. (Központilag meghatározott: iskolaszervezet, tantervi anyag, tankönyvek, módszerek)

       A demokratikus rendszerű társadalom jellemzői: a pluralizmus, sokszínűség, többféle ideológia egymás melletti létezése. Az iskolarendszer decentralizált tartalmú és irányítású, központi követelmények vannak, de nem írják elő az iskolaszerkezetet, nincs egységes világnézeti előírás, az iskola autonóm, iskolaszékek, iskolatanácsok működnek, a nevelőtestületnek diákoknak önkormányzási jogokat biztosít.

A különböző nevelési irányzatok:

 •       A Comenius, Herbart féle nevelési irányzat a XVII. századtól döntő szerepet játszott az európai iskolai nevelésben. Jellemzője: a tanár vezető szerepe, a tanuló passzív befogadása és a fejlesztő hatások hiánya. 
 •       A mai alternatív iskolák a reformpedagógiára vezethetők vissza. 
 •        A Montessori-féle óvoda: a fejlődés-lélektani tényezők figyelembevételével hangsúlyozta a gyerek aktivitását. 
 •       A Dewey-féle instrumentalista irányzat a tevékenykedtetést tartja a helyes állampolgári magatartás kialakítás módszerének, mivel a morális elvek elavultak. 
 •       A Neotomizmus a keresztény vallás követelményeinek alapján működő iskolákban a humán tárgyakat tanították. 
 •        A Funkcionális nevelés (Cleparede) a gyereket motiválásával (játék, cselekedtetés) fejlesztette. 
 •        A Rogers-féle önkibontakoztatásban a tanár megadja a tanuláshoz szükséges feltételeket. 
 •        A Társadalmi partnerviszony (Wilhelm) a kompromisszumkészséget tanítja a gyereknek. 
 •           Műszaki és technikai színvonal

Az oktatásra közvetlen hatást gyakorol a termelés műszaki, technikai színvonala.

 • A magasabb színvonal:   gerjeszti az oktatás fejlesztését, hosszabb idejű az általános képzés, ún. komprehenzív iskolák (egységes képzést nyújtó iskolák) alakulnak ki, 
 •        független szakértők mérik a iskolai oktatás színvonalát, 
 •        a középiskolai sikeres záróvizsga elégséges a felsőoktatásban tanuláshoz, 
 •        az elektronika teret hódit az oktatásban, 
 •        a természettudományi tárgyak aránya magas.
 •      Gazdasági helyzet

Az oktatás mindig pénzigényes. Az oktatás mindenütt jelentős terheket ró a társadalomra. Ezeket a terheket általában nem külön-külön viselik az egyes szülők, hanem különböző módszerrel részt vállal belőle az egész társadalom. Az iskolák fenntartásába zömében adóból történik. A tudásra fordított társadalmi méretű beruházások megtérülnek, mert a gazdaság magasabb szinten lesz képes termelni.

 •          Kulturális színvonal

Minél iskolázottabb egy társadalom, annál jobban becsüli a kulturális értékeit. Az iskola ugyanakkor legyen nyitott más népek, más kultúrák befogadására. Iskolarendszerünkben háromféle program van a nemzetiségi kultúra ápolására

 • Nyelvoktató program: nyelvórán oktatják a kisebbség nyelvét, a többi tantárgyat magyarul tanítják. 
 •        Kétnyelvű iskola: bizonyos közismereti tárgyakat kisebbségi nyelven oktatnak. 
 •        Tannyelvű iskola: mindent kisebbségi nyelven oktatnak.
 •           Iskoláztatási hagyományok

Minden országban tradíciók alakultak ki az iskoláztatásban. Ezek a tradíciók mélyen élnek a lakosságban, és az iskolák változásainál is megnyilvánul ez a lakossági igény.

Hazánkban jellemző a helyi iskolához való ragaszkodás, a nagy hagyományokkal rendelkező iskolák tisztelete és az érettségi magas presztizse.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.