Főoldal » Cselekvésközpontú Coachok és Mediátorok 3. Magyarországi Konferenciája és Workshop, V.A.M. Design Center, 2012.06.02.

Cselekvésközpontú Coachok és Mediátorok 3. Magyarországi Konferenciája és Workshop, V.A.M. Design Center, 2012.06.02.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Hogyan építsünk új világot magunknak?A V.A.M. Design Centerben tartotta meg idén a nagy találkozóját a nemzetközi ontological coaching és mediáció iskolához tartozó hazai, majd 500 fős humántanácsadói tábor. Romániából várt (bankügyi mediáció) és Angliából érkezett (business coaching) vendégek mellett a tudományos élet magasrangú képviselői, valamint gyakorlati szakemberek gyűltek össze.

2012. június 2-án immár 3. alkalommal, nagy sikerrel megtartottuk a Cselekvésközpontú (nemzetközi ontological) Coachok és Mediátorok Konferenciáját és Workshopját „Morális felelősség” címmel.

A V.A.M Design Center inspiráló falai közt rendeztük meg az évi nagy találkozónkat. Érdeklődőből szerencsére idén sem volt hiány, több mint száz tanácsadót, coachot és mediátort, valamint 50 főt is meghaladó tudományos szakembert láttunk vendégül.

Magyarországon egyedülálló, hogy a humántanácsadói szakma alapjait jelentő tudományos eredmények képviselői rendszeresen egy asztalhoz ülnek a praxis gyakorlati művelőivel.

A konferencia óriási jelentősége abban áll, hogy hidat alakít ki és tart fent a kutatás és az alkalmazás között. Ezzel megalapozza a minőségi tanácsadást, legfőképpen biztosítja annak folyamatos fejlesztését.

Kelemen professzor úr szavaival: „Az év legjobb konferenciája” volt.

Sudár Györgyi, a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport fiatal trénere így foglalja össze az élményeit:
Azzal a nem titkolt céllal gyűltünk össze, hogy ezen a napon egy emberként mozduljunk, és tegyünk együtt a tanácsadói szakmáért.

Abban hiszünk, hogy ha térben és időben összetereljük az „értő agyakat”, abból nagy dolgok születnek. Tudjuk, hogy igen nagy szükség van egy hívogató és összetartó közösségre, egy valódi szakmaiságra épülő fórumra, ahol a tanácsadói kör jelenlegi képviselői, jövőbeli reménységei és az érdeklődők végre találkozhatnak, sőt minőségi interakcióba léphetnek egymással.

Az eseményt megtisztelték az International Association of Coaching and Mediation nemzetközi egyesület (IACM) alapító tagjai, külön örömünkre a Magyar Protokoll Egyesület két vezetője is.

A konferencia ezúttal sem indult szokványosan, a napot Miller Zoltán, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemrendjével kitüntetett színművész nyitotta meg, majd  Zernovácz Erzsébet és Makray Gábor RS9 Színház színészei hangolták rá a közönséget az egész napos szellemi munkára.

Az összejövetel tudományos szekciójának fő témája a nemzetközi kutatások központi elemének számító morális felelősség volt. A felszólaló 10, magasan képzett és külföldön is elismert kutató közül az International Association of Coaching and Mediation nemzetközi egyesület (IACM) elnöke, Dr. Kollár József előadásában az autizmussal kapcsolatos eredményeken keresztül mutatta be a témát, Dr. Nemes László és Dr. Tőzsér János a metaetika kérdéseibe engedett bepillantást, Kelemen János professzor úr pedig az önmagunkért vállalt felelősségről beszélt.

A párhuzamosan zajló gyakorlati workshop keretében 11, szintén nagyszerű előadót hallhattunk a hazai coach és mediátor szakma helyzetéről, valamint kitörési lehetőségeiről. Dr. Tiba Zsolt, Budapest város volt főjegyzője, akkreditált igazságügyi mester mediátor a mediáció jogi környezetét mutatta be felejthetetlen és élményszerű karikatúra formájában. Balogh Emese, egy hazai, vezető ásványvíz-forgalmazó társtulajdonosa, mester coach pedig többek között a posztmodern női értékek fontosságáról és kreatív átalakításának lehetőségeiről beszélt.

A konferencia-workshop programjáról részletes információ áll rendelkezésre az IACM Üzleti Akadémiájának honlapján.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, aki ott volt velünk ezen a fontos napon, hozzájárult ahhoz, hogy együtt léphessünk ki a jelen sivatagából egy izgalmasabb, minőségibb tanácsadói univerzumba!

 

Dr. Kollár József, International Association of Coaching and Mediation nemzetközi egyesület (IACM) elnöke, Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport vezetője, a konferencia védnöke is jelentős eseménynek tartja az összejövetelt:

A közös gondolkodás lehetséges válasz a bölcsészettudományokat ért (gazdasági és intellektuális) kihívásokra, valamint a tudástermelést és az életstílus-fogyasztást felértékelő piac jelenlegi és jövőbeli igényeire.

Együttműködésünk egyrészt lehetővé teszi, hogy a felhalmozott tudás eljusson olyan emberekhez is, akik nem bölcsészek, de hiányát szenvedik azoknak az információs társadalomban elengedhetetlen soft skills-eknek, amelyek révén mind a magánéletükben, mind a munkájukban boldogabbak, sikeresebbek lehetnek. Másrészt a bölcsészeket olyan kompetenciák birtokába juttatjuk, amelyek segítenek abban, hogy a piac számára is vonzó, „kreatív értékeket” termelve részt vállalhassanak a magyar „kreatív osztály” felemelkedésében, világunk humanisztikusabbá tételében. A konferencia mintául szolgálhat annak bizonyítására, hogy az intellektuális tartalom és a piaci érzékenység házassága nem lealacsonyító, hanem új minőségek ígéretét („a szépségben való (…) szülés vágyát”) hordozza. Ez összhangban van azzal a klasszikus értékeken nyugvó arisztotelészi megfontolással, hogy az erényes cselekedetekből származó boldogság nem képzelhető el külső javak megléte nélkül: „(…) lehetetlen ugyanis (…) szép tetteket hajtani végre, ha az embernek nincsenek meg hozzá az eszközei”.

 

Koller Attila, HUMANMAP vezető tanácsadója, az IACM alapító tagja, a konferencia vendéglátója egy anekdotában foglalja össze a konferencia fő üzenetét a szakma művelői felé:

Fontos, hogy megértsük, a tanácsadóknak meg kell újulniuk. Folyamatosan fejlesztett és magas minőségű szakmai kompetenciákat kell elsajátítaniuk, ráadásul a személyes és a tanácsadói design (nemcsak esztétikai értelemben vett) kihívásaira is meg kell tanulniuk alkalmas választ adni.

Charles Florida a The Rise of the Creative Class címú köny szerzője egyik írásában a romantikus zseni új típusát teszi meg a kreatív osztály paradigmatikus hősének:   ez az új típusú hős (akiből Florida professzor szerin) harmincnyolc millió található Amerikában, olyan típusú „zseni”, aki, elődjével szemben, nem mond le az élet élvezetéről, ezen belül a romantikus szerelem kreatív rombolásáról sem. Florida meglehetősen cool stílusban beszámol egy forró tavaszi napról, amikor a pittsburghi-i Carnegie Mellon Egyetemen sétált, és találkozott néhány emblematikus fiatalemberrel. Belépvén a campus kapuján  egy fiatalokkal tömött asztalra lett figyelmes, akik élénk beszélgetést folytattak a szikrázó napsütésben. Néhányan közülük a texasi Austinban működő Trilogy nevű szoftvercég kék pólóját viselték, amely a jó hírű pittesburgh-i egyetemre küldi toborzóit a legjobb diákok megszerzése céljából. Florida professzor kertelés nélkül megkérdezte tőlük, hogy szokásukhoz híven most is toborozni jöttek-e a távoli Austinból, mire azt a meglepő választ adták, hogy egyáltalán nem, csak azért ugrottak be, hogy dumáljanak és frizbizennek egyet a haverokkal. A válaszuk azért is meglepő, mert Austinból 23 óra alatt lehet autóval eljutni  Pittsburghbe. Oldalra pillantva  egy top tank-be (ujjatlan trikóba) bújt, több színben pompázó és tüskés hajú, tetőtől talpig tetovált, multi-piercinges orrú fiatalemberre lett figyelmes, aki a lehető legkifejezőbb módon félig heverve ült a füvön. Úgy festett, mint egy cool a gangből. Florida odament hozzá és magyarra lefordíthatatlan stílusban megkérdezte, hogy merre hány óra. Az ifjú titán hasonlóan informális stílusban válaszolva közölte, hogy éppen most írt alá a (magukat frizbisekként pozicionáló) toborzóknak Texasba. Florida később megtudta, hogy ez a poszturbánusan heverésző diák a legmenőbb arc az évfolyamában, és hatalmas ösztöndíjakat kaszál, nyilván nemcsak a fűben heverészésért, hanem kiváló tanulmányi eredményeiért is. A szerző elmerengett azon, hogy több mint húsz évvel ezelőtt az egyetemistáknak kreatív fűbeheverés helyett ellenkulturális kötödéseiket elrejtve, ingbe, nyakkendőbe bújva kellett kilincselniük a vállalatoknál. Napjainkban pont fordítva van. A cégek megpróbálják informálisan, lazán a „nemes vadakat” nem elijesztve, becserkészni a legkreatívabb diákokat. Konkrétan: a Trilogy nevű szoftvercég a tüskés hajú, kreatív fiatalembert  margaréta partijain kívánta meggyőzni arról, hogy őket válassza. Mikor Florida megkérdezte a frizbiző toborzóktól, hogy miért őt szemelték ki maguknak, nemes egyszerűséggel azt válaszolták, hogy azért, mert rocksztár!

 

Dr. Kurucz Attila, KKV-szakértő, az IACM alapító tagja, a konferencia-workshop moderátora támpontot ad arra vonatkozóan, hogyan kreáljuk újra a tanácsadás fogalmát, az ipari társadalom futószalagán kitermelt és elavult tanácsadói mintázatokat:
Nelson Goodman filozófus úgy véli, hogy nem tudjuk megragadni a világot, úgy ahogy tőlünk függetlenül létezik. Amire lehetőségünk nyílik az, hogy különböző világleírások, nézőpontok vagy látásmódok révén a világ különféle verzióit állítsuk elő. Egyik világ sem valóságosabb a másiknál, de mi kiválaszthatunk közülük egy referencia-világot, amelyet aktuálisnak hívunk. Az utca embere számára a tudomány, a művészet által előállított legtöbb verzió meglehetően távol áll az általa megszokott világtól, amelyet pedig éppen a tudományos és művészet törmelékeiből tákolgatott össze. Ezt a világot hívja valóságosnak.
Új világok létrehozása olyan szimbólumok révén történik, amelyek egy már létező, másik világból származnak. Az általunk megépített  ontológiák értékelése szempontjából az igazság, vagy a valóságnak való megfelelés irreleváns. Értékük a használhatóságuk mértékétől függ, ami viszont jól előre jelezhető. Azok a világok lesznek működőképesek, amelyek többé-kevésbé konzisztensek, nem tartalmaznak ellentmondásokat, kompaktak, informatívak és nagy magyarázóerővel bírnak.
Mindez a múltból a jövőbe, a valóság és a fikció között, utazás magunkhoz és másokhoz, együtt vagy egyedül, ismeretlen vagy jól ismert, valóságos vagy elképzelt nagyvárosok, emberek felé. El- és hazautazás, útonlevés, megérkezés, búcsúzás, többsávos száguldás,  vagy éppen művészi semmittevés a lét mellékutcáiban.


Szerkesztette: Abaházy Noémi, Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport
http://www.drkollarcoaching.hu

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.