Főoldal » Hogy értsük….Pedagógiai fogalmak nem csak pedagógusoknak

Hogy értsük….Pedagógiai fogalmak nem csak pedagógusoknak

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Néhány bejegyzésen keresztül szeretnék olyan fogalmak definícióit közreadni, amivel a tanítás során gyakran találkozik a pedagógus.

Talán a szülők sem érzik annyira kirekesztettnek magukat egy-egy elejtett pedagógiai fogalom hallatán, mikor csemetéjük oktatásáról-neveléséről folytatnak diskurzust.

Ezek a fogalmak csak cseppei a tengernek, ezért, kérem a kedves Olvasót, ha szeretne olyan pedagógiai fogalomról olvasni, ami a gyűjtésemben nem szerepel, bátran írja meg nekem!

adottság

diszpozíció, az egyén testi, lelki és szociális fejlődésének belső alapjai, feltételei, melyeket születésünkkor öröklötten hozunk magunkkal

affektív

a személyiség érzelmi szféráját jelölő kifejezés; érzések, érzelmek összessége

alapozó tárgy

az alapműveltség, az eszköztudás kimunkálására irányuló tárgyak( anyanyelv, matematika) ; tartalmuk koronként változó

alaptanterv

a tantervnek az a típusa, amely, minden tanuló számára elsajátítandó legfontosabb tartalmakat, teljesítményeket, ill. ezekre vonatkozó követelményeket foglalja magába

alternatíva

olyan eset, amelyben két vagy több lehetőség között lehet választani

ambivalencia

kettősség, ellentétesség

antiszociális személyiség

indulatossággal, agresszivitással, mások alapvető jogainak be nem tartásával, az életkornak megfelelő normák figyelembe nem vételével jellemezhető személy

attitűd

tárgyak, emberek, események és eszmék pozitívnak vagy negatívnak, vonzónak vagy taszítónak értékelése

autonómia

öntörvényűségre, önszabályozásra, önállóságra alapuló szabad erkölcsi függetlenség és méltóság elve

általános műveltség

az adott társadalomban kialakult kultúra meghatározott színvonala, amely az egyén előtt mérceként szolgál

beilleszkedési zavar

az elfogadott társadalmi normáktól eltérő viselkedés

debilitás

az értelmi fogyatékosság legenyhébb foka

deviáns viselkedés

az érvényes társadalmi normáktól való negatív irányú eltérés, „normaszegő viselkedés”, fő típusai a bűnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, mentális betegségek, öngyilkosság

epochális oktatás

a gyerekek tanrendje nem naponta és óránként változik, hanem a tantárgyak tananyaga tömbösítve, egy –másfél hónapos szakaszokban kerül feldolgozásra

 

 

Folytatás következik……….

Bibliográfia:

Báthory Zoltán(1992): Tanulók, iskolák- különbségek. Tankönyvkiadó, Bp.

Falus Iván szerk.(1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó,Bp.

Gáspár László: Neveléselmélet. Okker Kiadó

Horváth László szerk.(1996): Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény. Bessenyei György Könyvkiadó,Nyíregyháza

Lappints Árpád(2002): Tanuláspedagógia. Comenius Bt., Pécs

Nagy József(1996): Nevelési kézikönyv.Mozaik Oktatási Stúdió,Szeged

Nagy József( 2000): XXI.század és nevelés.Osiris Kiadó,Bp.

Pedagógiai Lexikon I-II-III.(1997): Főszerkesztők: Báthory Zoltán, Falus Iván. Keraban Könyvkiadó,Bp.

Pukánszky Béla-Németh András(1995): Neveléstörténet.Nemzeti Tankönyvkiadó,Bp.

Rózsa Lászlóné(2002): Logika.KFRTKF,Db.

Zrinszky László(2002): Neveléselmélet.Műszaki Könykiadó,Bp.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.