Főoldal » Ismerd meg személyiséged! – Energetikai típusok – 1.rész

Ismerd meg személyiséged! – Energetikai típusok – 1.rész

Energetikai személyiségtípusok 1.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az energetikai típusok, az energetikai személyiségtípusokat jelenti, amely az szerint osztályozza az embereket, mi módon töltődnek fel pszichikus energiával az egymás közti kommunikáció által. Általában két módon jutunk pszichikus energiához: magából az Univerzumból, vagy emberi szerepeink révén másoktól. A legtisztább, legtöbb és legjobb energia az Univerzumból származik, azonban ahhoz, hogy azt hasznosíthassuk, ki kell lépnünk a szerepünkből, amelyet a társadalomban való együttélésünkben vettünk magunkra.
Az energiaszerzésben három pozíciót foglalhatunk el:

Felnőtt – ez esetben tiszta energiát veszünk fel.
Gyermek és szülői – másoktól szerezzük az energiát.
Utóbbi kettőhöz négy személyiségtípus tartozik, előbb az előbbihez (gyermek), majd az utóbbihoz (szülő) tartozó két típust mutatom be.

 

Az energetikai személyiségtípusok bemutatása

 

Szegény Én  (passzív-gyermeki)

Ő borúlátó, panaszkodó, szenvedő és folyamatosan az áldozat szerepét játssza. Igyekszik mások együttérzését elérni, így nyer energiát.Legyőzöttnek, tehetetlennek, kihasználtnak mutatja magát, mert belül úgy érzi, nincs elég ereje tevékenyen kézben venni a sorsát.Előzékenyen viselkedik, másokat maga elé enged, áldozatokat hoz, kiszolgáltatottnak mutatja magát.Könnyen megbántódik, belül azonban forr és dühös.Nem vállalja a felelősséget, hanem mindig a körülmények által elnyomott, irányított embert játssza.
Szereti felhívni helyzetére mások figyelmét, de igazi megoldásokat nem akar, mert ha gondjai megoldódnának, nem tudná tovább játszani a szerepét és elveszíteni energiaforrását.

Folytonosan függőségi és kiszolgáltatott helyzetekbe kerül, azt a kényelmes helyzetet választja amelyben  nem kell döntenie és másokra foghatja: nem hagyják. Felnőtt korára ösztönösen olyan helyzeteket keres, amelyben engedelmességre és alkalmazkodásra van szükség. Így átadja az irányítást és a felelősséget, de belül szabadságra vágyik és másokat vádol.Igazából sohasem hódol be teljesen, gyakran megbántott, vagy megsértett. Valahogy úgy intézi a dolgokat, hogy a siker előtt valami közbejöjjön, ne érjen el nagy eredményt, hogy elárultnak, becsapottnak, vagy kihasználtnak érezhesse magát. Sokszor megfélemlítő típusokat gyűjt maga köré, hogy igazi áldozat lehessen.
Részletesebben lásd: Szegény én személyiségtípus

 

Zárkózott  (passzív-gyermeki)

Ő egy igazi rejtőzködő típus. De nem azért rejtőzködik, hogy ne vegyék észre, éppen ellenkezőleg, azért, hogy felfigyeljenek rá.Szereti magát nehezen megközelíthetőnek, titokzatosnak mutatni, mert tudat alatt azt hiszi, mások majd megpróbálják feloldani elszigeteltségét. Ha ez bekövetkezik, továbbra is távolságtartó marad, hogy mások tegyenek erőfeszítéseket a megismerésére, mert ezáltal rá irányítják energiájukat. Szeret a háttérbe húzódni, saját gondolatvilágába elvonulni. Visszahúzódik és távolságot tart, attól félve, mások rájuk kényszerítik akaratukat. Megfigyel és elemez, saját belső világában folytatja küzdelmeit, kételyeit. Sokszor elutasít, vagy elszalasztja a lehetőségeket.

Gondosan vigyáz arra, nehogy kizökkentsék világából, kellemetlenül érinti ha „csak úgy” megszólítják, ilyenkor szinte azonnal páncélt húz. Gyermekkorban valószínűleg kevés lehetőséget kapott az önérvényesülésre, ezért felnőttként fontos számára a szabadság és függetlenség. Nem szívesen kérnek segítséget, gyakran a vallatók kérdéseit várják, így szerezve energiát. Hajlamos rá, hogy sajnálja magát, ne vállalja a döntések felelősségét és nem utolsósorban, senkit se engedjen igazán közel magához.
Részletesebben lásd: Zárkózott személyiségtípus

 

Vallató (aktív-szülői)

Ő a tökéletes kritikus. Folytonosan figyel, és keresi a hibákat.Rengeteget kérdeznek, megkérdőjelezve mások tevékenységét, gondolatait. Logikájával, érvelésével, intelligenciájával vonja a figyelmét magára és egyben szellemileg manipulálja környezetét. Könnyen zavarba hozza az embereket, hajlamos csipkelődő és cinikus megjegyzéseket tenni. Tévedhetetlennek tűnő okfejtéssel igyekszik nézeteit, véleményét kifejteni.
Gyakran rosszindulatúan aláássák mások elszántságát, küldetéstudatát, saját elveikből kiinduló „megkérdőjelezéssel”. Tudják, hogy minél jobban megvilágítják a valódi, vagy vélt hibáinkat, annál jobban igyekszünk megfelelni. Azonban mennél inkább igazoljuk önmagunkat, annál több energiát áramoltatunk feléjük.Jelenlétük ezért sokszor kellemetlen lehet, mert úgy érezhetjük, valaki folytonosan figyel és ellenőriz.
Az ő esetükben a szülő, vagy szülők valószínűleg zárkózottak voltak, vagy egyszerűen nem értek rá vele foglalkozni, ezáltal a gyermeknek a kérdezősködés, vagy akár a hibakeresés lehetett az egyetlen módszere, hogy megszerezze a figyelmüket.
Részletesebben lásd: Vallató személyiségtípus

 

Megfélemlítő (aktív-szülői)

Az a típus, aki uralni akarja környezetét. A vallatóhoz képest ő fizikailag is félelmet, szorongást kelthet más emberekben.Szeretnek parancsolni, uralkodni, olykor a fizikai erő alkalmazása sem áll távol tőlük. Sokszor kényszeríti másokra akaratát akár fenyegetéssel, vagy erőszakkal. Megjelenése és viselkedése is gyakran félelmet keltő.
Előfordul, hogy hangulati kitörésekkel, hangoskodva, a düh felhasználásával irányítják magukra a figyelmet és így szerzik az energiát. Tekintélyét, rangját, vagy pozícióját kihasználja, elvárja hogy mások úgy cselekedjenek ahogy ő fütyül. Mivel énközpontú, nem tűri az ellentmondást, hajthatatlan és osztatlan figyelmet követel. Az emberek aggódva figyelik mi lesz a következő lépése, mit fog tenni és így áramoltatják feléjük az energiát.
Ha valakit megfélemlítők neveltek gyermekkorában, akkor felveszi a szegény én szerepét, vagy ha ez nem sikerül, felnőttkorára ő is magára ölti az agresszív, megfélemlítő szerepét.
Részletesebben lásd: Megfélemlítő személyiségtípus

 

Hogyan vegyük észre a szerepjátékot magunkon?

Ha valaki elolvassa az iménti négy típus jellemzőit, azonnal feltűnik, milyen negatív mindegyik az emberi kommunikáció szempontjából. Azonban le kell szögezni, hogy legtöbb esetben ez a viselkedés nem tudatos. Az ember a szerepe által energiához jut és ez elégedettséggel tölti el. Csakhogy ezen akciókban az energia forrása a másik ember. Így valaki gyengül, más erősödik. Vajon melyek
azok az esetek, amikor biztosak lehetünk abban, hogy másoktól akarunk energiát szerezni?
Minden eset, amelyben magadra akarod irányítani a figyelmet, azzal a tudat alatti szándékkal, hogy energiát szerezz.

– ha azt akarod elérni, hogy együtt érezzenek veled, vagy sajnáljanak
– ha azt akarod, hogy békén hagyjanak, de valaki folyamatosan foglalkozzon veled
– ha mindenáron meg akarsz győzni másokat
– ha csak akkor érzed jól magad, ha rád figyelnek
– ha megpróbálsz – akár úgy, hogy a lelkiismeretre hatsz – bűntudatot ébreszteni
– ha azt várod el, hogy komoly erőfeszítéseket tegyenek a megismerésedre, miköz-
ben igyekszel „titokzatosnak” maradni
– igyekszel másokban kételyt ébreszteni, megtalálni a gyenge pontjukat
– rá akarod erőltetni a döntésedet másokra, vagy alárendelni a céljaidnak
– panaszkodsz, kifogásokat keresel saját érvényesülésed ellen, és – látszólag –
feláldozod magad
– tudásod és képességeid ellenére is visszahúzod magad, azt várod mások vegye-
nek észre és méltassanak
– kritizálsz, de nem építően, és faggatsz másokat a saját kíváncsiságod kielégíté-
sére, vagy azért, hogy elismerjék szellemi fölényed
– hangulatváltásaid és jó-rossz kedved ingadozásával manipulálod környezeted
– elhárítasz minden felelősséget, csak olyan tevékenységet végzel, amelyben
nem kell igazi döntéseket hozni
– nem engedsz közel magadhoz másokat, mert félsz, ha beléd látnak befolyásolnak
– nem fogadod el mások igazát, vagy rosszindulatú meg jegyzéseket teszel
– hangoskodsz, vagy mindenáron át akarod venni a kezdeményezést, mert tudat
alatt attól tartasz: különben mások fognak irányítani

El kell mondani azt is, hogy bizonyos helyzetekben az emberek képesek másik szerepet felvenni, mint amit általában használnak.De utána ismét az uralkodó szereptípushoz térnek vissza.
Az is lehetséges, hogy valaki az egyik szülőjével egyik, másikkal szemben pedig másik energetikai szerepet játszik, ez esetben felnőttkorban nagy valószínűséggel túl tud lépni ezen energiaszerző módszereken.

 

Energetikai személyiségtípusok a párkapcsolatokban

A párkapcsolatok 90%-ánál az ellentétpárok kerülnek össze ösztönösen, mert így energetikailag kiegészítik egymást.Azaz egy zárkózott típusú nő, vagy férfi vallató típusú férfit vagy nőt vonz magához, míg egy szenvedő én típusú nő, vagy férfi megfélemlítő férfit, vagy nőt, és fordítva.
A kiegészítő hatás miatt ezek a kapcsolatok eleinte mindig jól működnek. Az idő múlásával az energiaszint már nem olyan magas és – hacsak nem kezdik el használni az univerzális energiákat – szerepjátszás által biztosítják azt. Amikor megszűnik a kapcsolat, energiahiány lép fel és a következő kapcsolat ugyanolyan jellegű lesz, mert ugyanazt a szerepet veszi fel, ami – ideiglenesen ugyan –
de feltöltődést okoz. És ez egyben a magyarázat arra is, miért kerülnek az emberek ugyanolyan előnytelen kapcsolatokba újra és újra.
Amikor nem az ellentétpárok kerülnek össze, hanem pl. egy megfélemlítő és egy zárkózott, akkor a zárkózott valószínűleg változni fog a szegény én irányába, vagy ha erősebb jellem, az is lehet, hogy a megfélemlítő eltolódik a vallató típus felé.
Abban az esetben amikor azonos típusúak kerülnek össze, előbb-utóbb az egyik félnek engednie kell, vagy mindkettőnek felismerni a szerepjátszás hátrányait. Az az állapot, amikor valamelyik fél enged, bizonyos ideig működő, azonban, ha nem tud kilépni a gyermeki vagy szülői állapotból a felnőtt én állapotba, akkor előbb-utóbb konfliktusok lépnek fel.

folytatás: Energetikai személyiségtípusok 2.rész

 

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.