Főoldal » Kétkedőknek, akik szerint az iskolai könyvtáros unatkozik….

Kétkedőknek, akik szerint az iskolai könyvtáros unatkozik….

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

   Jelen bejegyzésemben egy iskolai könyvtár munkatervét  teszem közzé.Teszem ezt a kétkedőkért, azokért a kedves Olvasók kedvéért, akik szeretnének bepillantást nyerni egy iskolai könyvtáros   tanévre kiterjedő munkájára.  A munkatervből kiderül, hogy nem csupán a  dokumentumok őrzése, ápolása, kölcsönzése a feladat, hanem ennél sokkal összetettebb a megkövetelt tevékenységi kör.

A munkaterv egy  minta, amitől minden kedves könyvtáros eltér, hiszen a munkaterv alapja maga az iskola alapdokumentumai, ezek mellett pedig az adott intézmény profilja kell , hogy legyen.

Iskolai könyvtár munkaterve a következő lehet:

Az iskola könyvtárának általános feladatai, céljai:

          az Alapdokumentumokban leírtak szerint az iskolai könyvtár hozzá járul az iskola céljainak, feladatainak eléréséhez működésével, állományának szervezésével

          az iskola szereplői (pedagógusok, tanulók, technikai dolgozók) igényeit igyekszik teljesíteni, az oktató-nevelő munkát mindenkor segíteni

          részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában igény szerint és a könyvtár maga is szervez különböző kulturális programokat

          biztosítja az ismeretszerzés feltételeit lehetőségek szerint mind nyitvatartási időben, mind könyvtári foglalkozások keretein belül tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt

          önálló könyvtárhasználóvá nevelés és olvasóvá nevelés érdekében rendezvényeket szervez, illetve részt vesz a tanulókkal könyvtárhasználati/műveltségi vetélkedőkön

          kapcsolatot tart  könyvtárával, hanem lehetőség szerint  városában működő közkönyvtárakkal, gyermekkönyvtárral

          a meglévő állomány megóvása, gondozása érdekében időszakonként felülvizsgálja a dokumentumok szükségszerűségét, állapotát, indokolt esetben apasztja azt

          lehetőséghez mérten igyekszik gyarapítani az állományt különböző módon

          szakszerű módon adminisztrál mind a leltárkönyvekben, mind a Szirén programban a könyvtár adott állapota szerint

          részt vesz az iskolai tehetséggondozásban, felzárkóztatásban igény szerint

A tanév kiemelt feladatai

  1. A könyvtárhasználat, olvasóvá nevelés fejlesztése, iskola életében való kiemelt részvétel
  2. A kölcsönző tanulók számának további növelése különböző módon(verseny, kiállítás,ajánlás, rendezvény)
  3. Az állomány valamennyi részének számítógépes feldolgozása, egyeztetése a leltári könyvekkel, meglévő dokumentumokkal való szinkronizálás

 

Szeptember

– Tankönyvellátással kapcsolatos feladatok előkészítése

– Adminisztráció: névsor, nyomtatványok (tartós és ingyenes nyilatkozatok elkészítése; pontosítása)

– Tanári és nevelői tartós és ingyenes tankönyvek bevételezése kölcsönzése

– Tankönyvek kiosztása

– Nevelői kölcsönzési füzetek előkészítése az új tanévre

Október

állomány feltérképezése, könyvtár és iskola dokumentumainak megismerése

  beiratkozások adminisztrációja

a könyvtárban megfordult tanulók megismerése, igényeik felmérése, könyvtárhasználati és olvasó szokásaik megfigyelése

     állomány megismerése leltárkönyv és Szirén program segítségével

    a szükséges dokumentumok javításának megkezdése

      látogatottsági statisztika előkészítése, vezetése

       a már kikölcsönzött dokumentumok felkutatása, egyeztetése

 

November

  – a könyvtári rendszer szabályok szerinti kialakításának, elrendezésének munkálatai (ETO, kiemelések elvégzése, dekoráció, könyvtár arculatának kialakítása)

  könyvtárhasználati foglalkozások tartásának igényfelmérése alsó és felső tagozatban az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal egyeztetve

       Márton – napi szokások felelevenítése könyvajánlóval

iskolaújság szerkesztőségének felállítása, az újság beindításával kapcsolatos előkészületek elvégzése

   könyvtárhasználati versenyre való felkészülés a jelentkezett tanulókkal

     adventi/ Mikulás napi játszóház előkészítése, lebonyolítása

December

        iskolaújság 1. számának megjelenése online és nyomtatott formában is (téli szünet előtt)

          karácsonyi kézműves ház és vásár előkészítése, lebonyolítása

karácsonyi képeslapok és szalvéták kiállításának szervezése, lebonyolítása

  téli szünetre könyvajánló készítése alsó és felső tagozatos tanulók részére

 

Január

          könyvtárhasználati versenyre való jelentkezés, felkészülés

          iskolaújság 2.számának előkészítése, megtervezése

     Ki tud többet Kölcsey Ferencről? címmel tablókészítéshez felhívás felső tagozaton ( Tablókból rendezett kiállítás a Magyar Kultúra napján )

      Magyar Kultúra napjáról való megemlékezés Himnusz szavalóverseny rendezésével alsó tagozatos diákok körében

  Védjük egészségünket télen! címmel rajzpályázatra felhívás alsó tagozatos diákoknak

Február

   Mátyás prózamondó verseny szervezésében, lebonyolításában való részvétel

          könyvtárhasználati verseny 1.fordulójára a feladatok elvégzése

          farsangi könyvajánló készítése

        selejtezési és törlési jegyzékhez szükséges dokumentumok válogatása, előkészítése

Március

Törlés az állományból. 2013./1-2. Törlési jegyzék összeállítása, adminisztrációja

          Légy te is Petőfi! Versíró verseny alsó és felső tagozatos diákoknak, a legjobban sikerült versek szerepelnek az iskolaújságban

          Víz világnapjának megünneplése, könyvajánló készítése

          iskolaújság 2. számának megjelenése

          Húsvéti játszóház előkészítése, lebonyolítása

          Keressük a legszebben elkészített tojásokat! (bármilyen technika lehet)Kiállítás szervezése

          Locsolóvers mondó verseny alsó tagozatos diákoknak, a legsikeresebbek szerepelnek az iskolaújságban

Április

          Magyar Költészet napja alkalmából versek felolvasása a könyvtárban tartózkodóknak

          Föld napja alkalmából kiállítás szervezés ( Fotópályázatból:Föld, ahol élünk címmel)

          Könyv napja alkalmából megunt, de még jó állapotban lévő könyvek csere-beréje elnevezésű vásár előkészítése, megszervezése

          Iskolaújság 3. számának megtervezése, előkészítése

          Törlés az állományból. A 2013. évi további Törlési jegyzék összeállítása.

          Állományrendezés és segédkönyvtár rendezés

Május

          Madarak és fák napja vetélkedő szervezése alsó  és felső tagozatos diákoknak

          Ciki a cigi! Elnevezéssel tablókészítési versenyfelhívás és kiállítás, kampányszerű rendezvény a dohányzás ellen (Dohányzásmentes világnap)

          Pünkösd ünnep hagyományainak, szokásainak megismertetése

Június

          iskolaújság 3. számának megjelenése

          környezetvédelmi világnap kapcsán újrahasznosítható eszközök, tárgyakból kézműves ház szervezése, lebonyolítása, interaktív kiselőadás tartása alsó tagozatos és felső tagozatos diákoknak: Hogyan védhetem a környezetem? címmel

          könyvajánló a szünidőre, igényfelmérések elvégzése

          kikölcsönzött dokumentumok visszavételezése

          ingyenes tankönyvek visszavételezése

          selejtezésre, törlésre váró dokumentumok előkészítése, adminisztrációja

          éves iskolakönyvtári munkáról részletes beszámoló készítése.

A munkatervnek figyelnie kell nem csak a könyvtáros feladatkörében előírtak betartására, hanem  részt kell vállalnia az oktatás-nevelés folyamatában különböző módszerekkel.

Amint látható az iskolai könyvtáros nem unatkozik a tanév során adott iskolájában, amennyiben becsületes munkát akar  végezni.:)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.