Főoldal » Könyvtárhasználat?Mire jó az?

Könyvtárhasználat?Mire jó az?

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Kell- e manapság könyvtárhasználatot tanulnia a gyerekeknek az általános iskolában?

Sokan lennének bizonyára olyan emberek, akik szerint a könyvtárhasználti foglalkozás csupán felesleges időtöltés és most nem csak szülőkre gondolok. Legtöbb ember azt hiheti, hogy ahhoz , hogy egy könyvet kérjünk a könyvtárban vagy nézelődés közben akadjunk rá a keresett műre nem múlhat azon, mennyire tanultunk iskolában könyvtárhasználatot. Tévedés ismételten!

Könyvtárhasználat során több személyiségformáló folyamat zajlik le a  gyermekben, mint azt gondolnánk.

Melyek ezek a folyamatok?

Tájékozódás

Saját könyvespolcunkon könnyen megtalálhatjuk a szeretett könyvet, mivel ismerjük azokat. A saját szempontjaink szerint csoportosítottuk őket, alakítottuk ki rendjüket. Gondolkozzon csak el kedves Olvasó, hogy melyik az a témakör, amelyikbe házi könyvtára beleillik? Abból a témakörből van valószínűleg a legtöbb könyve otthon.Igen ám, de a kis csemete otthon csak -csak elboldogul, azonban a könyvek tárában már segítségre szorul. Legalábbis kezdetben. Azonban, ha a kezdetek elmaradnak, akkor az fog bekövetkezni, hogy a felsőoktatás könyvtáraiban morcosan néz majd rá a könyvtáros, ő pedig pironkodva  vagy ellenkezőleg felháborodva kénytelen a kért könyvet megkapni. Visszatérve a tájkozódásra, nem csak térben szükséges megvalósulnia, hanem szükséges a betűrend kifogástalan ismerete mellett az ETO( Egyetemes Tizedes Osztályozás) osztályainak ismerete. Belátható azonban, hogy az ETO főosztályainak ismerete elegendő egy kezdő könyvtárhasználó számára, mivel az ETO    alosztályainak alárendelt osztályait sem ismerhet fejből minden könyvtáros.

Rendszerismeret/Logikus gondolkodás fejlesztése

Az előző pontban is említett ETO  osztályai nagy segítségre vannak   a könyvtártudomány számára. Logikus gondolkodás elve szerint rendezett könyvtárban minden gyermek egy kis idő elteltével már könnyen  elboldogulhat, sikerélményre tehet szert. Mennyire élvezik, hogy önállóan keresnek, öröm nézni őket! Segítségükre lehetünk kiemelésekkel, kiírásokkal, jelekkel.Nem szabad az ETO számával terhelnünk őket, erre felsőbb évfolyamokon elegendő kitérni. Ennél a pontnál jegyzem meg a könyvtár házirendjének betartatását is, amihez hozzászokva a gyerekek megtanulják, hogyan illik viselkedni más közkönyvtárakban/kultúrházakban.

Kulturális viselkedés alapjai

Az iskolai könyvtárban valahogy másképpen illik viselkedni, mint az osztályteremben. Akár lyukas órában, akár napközis csoportként kerülnek a gyerekek a könyvtárba, tudatosítani  érdemes bennük, hogy ne hangoskodjanak,szemeteljenek. Úgy gondolom, hogy maga a könyvtár hangulata is megkívánja, hogy megérezzék a gyerekek a könyvek “tiszteletét”. A kölcsönzés menetének szokásait, segítség kérését mind el kell sajátítaniuk, hogy felnőttként  ne okozzon gondot ez a fajta kommunikáció.

Szókincsbővítés, olvasás készségének tréningelése, fantázia-kreativitás – emlékezet és figyelem fejlesztés

Azért vettem ezeket a területeket egy pont alá, mivel  olvasás közben mind-mind együttesen a felsorolt területeket használja a gyermek. Azonban,  ha egy címszót szeretnénk, hogy megkeressen valamelyik kézikönyvből(szótár, lexikon, enciklopédia), akkor már bekapcsolódik a rendszerismeret területe is. A mesék, történetek, ifjúsági olvasmányok a fantázia világát szolgálják ki maguk nyelvezetével, melyik gyermeket milyen téma köt le.  Olvasni amúgy is nagyon jó és hasznos!

Fogalmazókészség, helyesírás fejlesztése, beszédkészség fejlődése

Minél önállóbban használja a gyermek a könyvtárat ,annál nagyobb élvezettel fog olvasni. Természetesen, ha van mit! Gondoskodni szükséges a klasszikus irodalom mellett a  modern magyar és külföldi gyermekirodalom írók, költők műveinek elérhetőségét. Az olvasás által a gyermek egyre jobban bánik a szavakkal szóban és írásban egyaránt. A szóhasználata változatos lesz, helyesírása javulhat.

Szabad idő hasznos eltöltése

Az iskolai könyvtárakban nem csak kölcsönözni lehet,hanem videót, dvd-t nézni, zenét hallgatni, számítógépezni. Mind azt üzeni a gyermeknek ezzekkel a szolgáltatásokkal a könyvtár, hogy a gyermek térjen be, nézzen körül. A szabad idejét hasznosan élje meg, ne pedig az utcán bolyongjon társaival.  Ne feledjük, hogy a könyvtár  könyveket őrző funkciója mai világunkban elavult felfogás, ezért az információ átadása az elsődleges cél minden esetben!

Bízom benne, hogy sikerült meggyőznöm a kétkedő Olvasókat arról, hogy az iskolai könyvtárhasználat hasznos és szükséges napjainkban is!

Lehetséges, hogy már holnap be fog iratkozni gyermeke a könyvtárba?

Úgy legyen!:)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.