Főoldal » Még a tanév előtt nyitva a mediátor képzés és mediátor pálya a tanítók, tanárok, szociális munkások előtt!

Még a tanév előtt nyitva a mediátor képzés és mediátor pálya a tanítók, tanárok, szociális munkások előtt!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Nagyon nagy örömmel tesszük közzé a következő hírt a praktikus és gyakorlatias mediációs oktatásról! 

Augusztusban tanárok, mérnökök, menedzserek szerezhetnek akkreditált mediátori képzést!  Jelentkezzenek bátran!

Az EDUPRESS az alábbi részletes cikket tette közzé rólunk és képzési program összeállításáról:

“A Novum Mediátor Akadémia tervei szerint idén nyáron augusztus 11. és 16. között indítja el rendkívül intenzív alap mediátor képzését.

A mediátorképzés olyan problémamegoldó, segítő, emberközeli és érzékeny szakma előtt nyitja meg az utat, amelyet főállásban vagy mellékállásban, önálló vállalkozóként lehet űzni. A mediátorképző intézmények, tanfolyamok palettája színes: jelenleg Magyarországon 29 akkreditált mediátorképző intézmény van, melyeknek hivatalos listája a KIM kormányzati oldaláról érhető el.

Mindig fontos tájékozódni az adott képző intézmény fő profiljáról (családi vagy válási mediáció, gazdasági mediáció, úgynevezett reál-mediáció), illetve a KIM honlapjáról elérhető táblázatban az adott intézmény akkreditációjának tartamáról (az intézményi engedélyek érvényességének időszaka 2011-től 2017-ig széles skálán mozog, és a közvetítői szakmai képzés minisztériumi elvárásoknak megfelelő frissítésének és folyamatos megfeleltetésének egyfajta mutatószáma).

Ezeket érdemes megfontolni az igényeknek megfelelő, piacképes mediátorképzés megtalálásához

1. Mi a célom a mediátori képesítéssel? (Hobbi, kiegészítő tudás megszerzése vagy szakma szerzése és praxis építése?)

2. A minőségi mediáció fortélyainak elsajátítása sok munkát jelent az oktatók részéről, ezért célszerű elkerülni a nagyon olcsó tanfolyamokat.

3. Amennyiben valódi praxis építése a cél, érdemes olyan mediátorképzést vagy – tanfolyamot választani, ahol valóban szabadpiaci tevékenységet végző mediátorok oktatnak – lehetőleg permegelőző „nem peres” és per közbeni, „peres” közvetítési gyakorlattal is.

4. A hazai tapasztalatok mellett hasznos, ha a képzés nemzetközi kitekintést is kínál, hiszen a mediációs gyakorlatnak és elméletnek többek között a nyugat-európai országokban nagyobb hagyománya van.

5. Egy jó záróvizsgához és záródolgozat elkészítéséhez idő kell, ezért a képzésnek célszerű programszerűen adnia legalább 10-14 napot annak kidolgozására, összeállítására.

6. Mindig meg kell győződni arról, hogy a mediátorképzés szerepel-e a KIM hivatalos közvetítői szakmai képzésekről vezetett jegyzékében.

7. Olyan képzések javasoltak, amely minden diplomást (tanári diplomával csakúgy, mint szociológusi vagy mérnöki diplomával stb.) nyitottan befogad a hallgatói körbe a felvételi beszélgetés után.

A képzésről

A Novum Mediátor Akadémia tervei szerint idén nyáron augusztus 11. és 16. között indítja el rendkívül intenzív alap mediátor képzését.

A FAT által akkreditált képzésen a hallgatók a magyar ügyek sajátosságai ismeretében, több ezer magyar ügyfél jogsérelmes esetei kezelésének tapasztalatán alapuló TFKKE (tényfeltáró-konfliktuskezelő eljárás) módszertanát sajátíthatják el, amelynek különlegessége, hogy az egyetlen Magyarországon kidolgozott mediációs eljárás.

A mediáció technikai ismeretein túl az ADR (Alternative Dispute Resolution) és TFKKE eljárással összefüggő jogi környezet, pszichológiai környezet és vállalkozás-gazdaságtani lehetőségek érintésével épülnek egymásra a tantárgyak.

A Novum Mediátor Akadémia alapítója és a TFKKE képzési program kidolgozója (2003–2014) Országbíró Zoltán, aki személyesen is előadásokat tart a képzés során. A mediációs technikák (különösen a párkapcsolati mediáció területén) vezető oktatója Pálfalvi Ildikó népszerű, közismert mediátor és coach. A közvetítés pszichológiájáról a 30 év oktatói tapasztalatát és közel 500 TIT-előadást maga mögött tudó Flamm János pszichológus ad elő, az európai és angolszász mediációs kultúrára, módszerekre és szakmai civil szervezetekre Madocsai Kinga előadásai által nyernek a hallgatók tematikus nemzetközi kitekintést.

A Novum Mediátor Akadémia képzéseire a mediatortanfolyam@gmail.com e-mail címen keresztül lehet jelentkezni, amelyen keresztül a képzés koordinátorai minden képzéssel, illetve az igazságügyi közvetítők névjegyzékébe való bejegyzéssel kapcsolatos kérdésre is válaszolnak az érdeklődő hallgatóknak.

Mi is az a mediáció?

Közvetítésről akkor beszélhetünk, amikor a viszályban álló felek egy olyan értéksemleges, külső szakember segítségével kívánják megtalálni vitájukra a megoldást, aki segít beindítani közöttük a párbeszédet és egyezségre jutni.

A mediáció első és legfontosabb eleme a felek önkéntes részvétele az alternatív (nem bíróság előtti, peren kívüli) vitarendezésben. Ezután a közvetítő tartja kézben a folyamatot, segítségével a felek elsősorban a kérdéskör és a vita tartalmi kérdéseinek tisztázásával veszik ki részüket a valódi megoldásért való, gyakran kemény munkában.

A közvetítői eljárást a társadalom mérnökei arra tervezték, hogy a felek a független, semleges és képzett szakember segítségével a közöttük lévő konfliktusból (illetve az ennek nyomán potenciálisan kibontakozó jogvitából) lehetőleg az építő és előremutató szempontokat ragadják meg és nagyítsák fel – a vita romboló hatásait pedig kezeljék azáltal, hogy halványítják, feloldják vagy meghaladják őket.

A képzett szakember által kontrollált párbeszéd hidat épít a felek között egy olyan szituációban, ahol a viszony megromlása bár szinte lehetetlenné teszi az egymás közti vitarendezést peren kívüli úton, ám a felek között lévő értékes emberi vagy jogi kapcsolat – gyakran családi kapcsolat vagy munkajogviszony – helyrehozatalának alapvető fontossága szükségessé teszi a gyors, békés, egyezségi úton történő vitarendezést. Az igazságügyi közvetítés hivatalos, mégsem túlformalizált eljárásával, valamint a vitarendezési kereteket, szabályokat professzionálisa biztosító, mégsem az emberek közötti viszonyoktól elszakadt közvetítő szakemberi segítségével megteremti a kulturált vitarendezés és hivatalos egyezség feltételeit és környezetét.

A felek részvételére a közvetítésben alapvetően ugyanazon társadalmi szabályok és emberi értékek vonatkoznak, mint helytállásukra az általános értelemben vett egyéni vagy közösségi párbeszéd során. A párbeszéd és a közvetítés szabályainak betartása fontos, hiszen az alakiságok nemcsak visszahatnak a vitarendezési eljárás és az egyezség tartalmára és az eredményre, de döntő módon meg is határozzák azt.

Természetesen minél kevésbé érzik a felek a rendszerezettséget, a közvetítés annál jobban elláthatja a feladatát és végül nagyobb valószínűséggel létrejöhet a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás.

A résztvevő felekre vonatkozó legfontosabb alapelvek a közvetítés során az önkéntesség, az egyenrangúság, a személyes jelenlét, a titoktartás és a jövő felé irányultság, valamint az átcsábítás tilalma. A közvetítő szakemberi minőségében való eljárására ezek nagy részén kívül még a függetlenség, a pártatlanság és a semlegesség elve is vonatkozik.

A résztvevő felek benyomása remélhetőleg mindvégig az lesz a közvetítés során, hogy itt egy kötetlen, alakítható és meglehetősen rugalmas folyamatból veszik ki tevékenyen a részüket, és emiatt „teljesen rendben van”, bárhogyan is viselkednek.

A közvetítő számára a hivatása mégis egy nagyon is alaposan átgondolt, összeállított és rendszerezett, szakmai alapokon álló eljárás. Ennek fortélyait, szabályait és részben erkölcsi előírásait képzésen és továbbképzésen, valamint személyes tárgyalásvezetések során sajátítja el.

A Novum Mediátor Akadémia által Magyarországon kidolgozott TFKKE (tényfeltáró-konfliktuskezelő eljárás) mediáció módszertanáról és a mediátor képzésekről további információk találhatóak az Akadémia honlapján.”
(www.edupress.hu)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.