Főoldal » Mit értünk pályaorientáció alatt?

Mit értünk pályaorientáció alatt?

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Nemrég kaptam egy megkereső levelet pályaorientációs témában, ami arra ispirált, hogy belevágjak egy több részből álló bejegyzés-sorozatba.

Mielőtt a téma mélyére hatolnánk, először is tisztáznunk kell, hogy mit is értünk pályaorientáció alatt.

A pályaorientáció egy folyamat, amelyben a tanuló megtud, megtapasztal és megtanul önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásában, szakmatanulásában, pályaszervezésében és életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, pályákról, munkafeladatokról és karrierlehetőségekről, amelyet megpróbál összhangba hozni az önmagáról kialakított képpel. A pályaorientációnak, mint folyamatnak a jelentősége abban van, hogy minden ember megtanulja önmagát figyelemmel kísérni, és felismerni értékeinek, valamint ezen keresztül céljainak átalakulását. Felismeri, hogy ennek eléréséhez változtatásra, esetleg újabb erőfeszítésre van szükség.

A pályaorientáció eredeti célja a pályaválasztást segítse oly módon, hogy a lehetőségek és a valóság, valamint a vágyak és a realitások összehangolását támogatjuk. Ide tartozik még az a lényeges elem, hogy azt segítsünk megérteni: választásai és döntései egy kiterjedt fejlődési kontextus elemei.

 A PÁLYAORIENTÁCIÓ CÉLCSOPORTJAI

Általános iskola

Korukból adódik a kiforratlan személyiségük, ezért már innentől kezdve szükségük van az önismeretük fejlesztésére. Igaz, hogy az általános iskola végén még nem beszélünk tényleges szakmaválasztástól, de a középiskola vagy szakiskola megválasztása is egy nagyon fontos dolog, mivel ez már a jövő megalapozásának az első foka. Ez a korosztály még inkább osztályfőnöki és szülői segítséggel választja meg a továbbtanulásának helyszínét.

Középiskolai korosztály

Ez a célcsoport már reálisabb önismerettel rendelkezik, felismerik képességeiket, bár hajlamosak arra, hogy túl vagy alábecsüljék azokat. A középiskola arra nevel, hogy képesek legyenek önállóan illetve társaik, tanáraik segítségével a reális önkép megalkotására, erősségeik, gyengeségeik felismerésére. Önállóan kell tudniuk tájékozódni a pályaválasztással kapcsolatos kiadványokban, képesnek kell lenniük önállóan iratokat igényelni, kitölteni, leadni és pályatervet készíteni is.

Felsőfokú végzettségűek, diplomások, pályakezdők

Veszélyeztetett csoport, mivel számukra tapasztalatlanságukból kifolyólag jóval szűkösebbek a munkavállalási lehetőségeik. Ha nem találnak munkát pár hónapig élvezhetik a munkanélküliséget, de ez sajnos deviáns viselkedések kialakulásához vezethet. Karrier irodák, munkaügyi központok segítségükre lehetnek.

Felnőtt korosztály (munkaerőpiacra visszatérők, tartós munkanélküliek, pályamódosítók)

– 40 évnél idősebb munkavállalók, akik hosszú idő után vesztették el hirtelen munkahelyüket és úgy érzik, hogy minden, amit eddigi életük során felépítettek az összedőlt és nem maradt belőle semmi. Önbizalomhiány alakul ki, mély depresszió jellemzi őket. Nehezen vehetők már rá arra, hogy elvállaljanak egy átképzést.

– A másik típus, akik könnyen rászoknak a munkanélküliségre, a kötetlen életre, még élvezik is azt. Néha elvállalnak egy alkalmi munkát, de nem kötelezik el magukat egy munka iránt. Ezen belül van egy olyan csoport, amely az elején még érzelmileg aktív, majd egy idő után depresszióba esik, előfordulhat, hogy olyan szinten, mint az előzőekben leírt hosszú idő után munkájukat vesztett emberek csoportja. A megszokott életforma válságba jut, ezért nem csak azt várják el, hogy anyagiak terén segítsék őket, hanem fontosabb, hogy az életformájuk visszakerüljön a régi kerékvágásba.

- És marad a menekültek csoportja, akikkel ismét nehéz, és az előzőek tulajdonságai rájuk is illeszthetőek. Velük még nehezebb akkor, ha például nem beszélnek magyarul.

Ma már nem csak a középiskola végéig tart a választás, hanem tovább kíséri az egyént, ugyanis az emberi életben bármikor pályamódosításra kerülhet sor. Így nem csak iskolai keretekben belül kell ilyen tevékenységet alkalmazni, hanem erre külön működtetett szervezetekben például a munkaügyi központokon belül. A sikeres pályaválasztás feltételeihez elengedhetetlen a megfelelő pályaismeret, a reális önismeret és az úgynevezett pályaválasztási érettség, mely magába foglalja a határozott életcél meglétét, az egyéni értékrendszer, értékorientáció illetve a saját és a pályaadottságok összeegyeztetésének kialakulását.

A pályaválasztás egy közös érdek, mivel a társadalomnak lényeges, hogy mindenki olyan pályát válasszon amire ő alkalmas, és ezáltal a társadalom hasznos tagjává válhat.

 

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.