Főoldal » Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak hallgatói munkaügyi kapcsolatok tanácsadóként, illetve társadalombiztosítási tanácsadóként végeznek a választott szakirány függvényében. A szakon végzettek a munkaügyi kapcsolatok alakítására és a társadalombiztosítási ügyvitelre lesznek alkalmasak a jogi és munkaügyi képzettség alapján és kellő ismeretanyaggal rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat mesterszakon folytathassák.


A munkaügyi illetve a társadalombiztosítási igazgatási szakember a következő hasznos képességekre tesz szert tanulmányai során:

– felismeri a munkaügyi konfliktusokat és vitákat
– alkalmazza a tanult vitarendezési eszközöket és eljárásokat
– az érdekegyeztetés folyamatának, intézményeinek megismerésére;
– a központi és helyi társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél, valamint magánbiztosítóknál igazgatási feladatok ellátása
– költségvetési szervek, magánbiztosítási pénztárak, gazdálkodási-pénzügyi feladatainak elvégzése
– a társadalombiztosítási és magánbiztosítási rendszer ellenőrzése
– együttműködő képesség
– kapcsolatteremtő képesség
– jó kommunikációs készség
– minőség iránti igény
– felelősségtudat
– csapatjátékos
– multikulturális munkakörnyezetben jártas
– ötleteit, mondanivalóját képes prezentációs formában megjeleníteni
– jó emberismerő
– empatikus

A szak azon fiataloknak ajánlható, akik szeretnek emberekkel foglalkozni és érdekli őket egy vállalkozás belső ügymenete. Képesek összetett, egyéni problémákat megoldani, mindeközben precízen, jogszabályoknak megfelelően vezetik a társadalombiztosítási vagy munkaügyi adatbázisaikat.

A végzettséggel megcélozható állások:

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
A bér- és társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti

Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
A humánerő-gazdálkodási ügyintéző gazdálkodó szervezetekben munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos információs, adminisztrációs és ellátási feladatokat végez az adott munkaügyi jogszabályok szerint, valamint folyamatosan végzi a dolgozók szakmai képzésével, továbbtanulásával kapcsolatos ügyintézést.

Humánpolitikai szervező
A humánpolitikai szervező feladata a munkaerő-szükséglet biztosítása, az emberi erőforrással kapcsolatos tevékenységek tervezése, szervezése, lebonyolítása, a munkaerő-toborzással, -kiválasztással, -felvétellel, valamint a munkavállaló munkába állásával kapcsolatos teendők ellátása.

Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
A munkaerő- és bérgazdálkodással (pl. bér- és létszámalakulás, munkaerőmozgás stb.) összefüggő, valamint pénzügyi nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat a statisztikai kimutatásokhoz és ellátja területének adminisztrációs feladatait.

Ahol az oklevél még hasznos lehet:

Bérelszámoló
A munkáltatók gazdasági eseményeivel összefüggő pénzügyi, számviteli tevékenységeket látják el. Feladataik közé tartoz(hat)nak: könyvvitel, nyilvántartás, meghatározott szabályok szerinti rögzítés, pénzügyletek nyilvántartása, számítások végzése, számfejtés, utókalkuláció.

Munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások:

Munkaerő közvetítő

Munkavédelmi és balesetelhárítási foglalkozású

Karrierlehetőségek

A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon végzettek munkaerőpiaci lehetőségei a választott szakirányuktól függ. A munkaügyi kapcsolatok szakirányon végzettek az emberi erőforrás-gazdálkodásról, munkaügyi kapcsolatokról és munkajogról szerzett ismereteiket HR (human resource) szakemberként, humán erőforrás-gazdálkodóként kamatoztathatják.

A versenyszférában és a közszférában, továbbá a különböző érdekvédelmi szerveknél, a szociális párbeszéddel foglalkozó civil szervezeteknél helyezkedhetnek el.

Főbb területük a munkahelyi érdekegyeztetés, melyen belül többek között a kollektív szerződések megkötésének elősegítése és az ezzel kapcsolatos tárgyalások szervezése, továbbá a munkahelyi konfliktusok rendezésének támogatása is.

A szakirányon a magyar és európai uniós szakmai ismeretanyag és alapos jogi képzés mellett fontos szerepet kap a munkapszichológia területe is. Fontos, hogy a területen dolgozó szakemberek kellő toleranciával és empátiával rendelkezzenek, és képesek legyenek a kialakult konfliktusok, vagy krízis szituációk objektív elemzésére.

A társadalombiztosítási igazgatási szakirányon diplomázott társadalombiztosítási tanácsadók jó elhelyezkedési lehetőségekkel találkozhatnak a központi és helyi társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél, valamint a magánbiztosítóknál.

Munkájuk során az ügyfelek ellátásra jogosultságát elemzik és az ellátások folyósítása mellett ellenőrzési és igazgatási feladatokat is kaphatnak. Nagy kihívás számukra az egyetemi évek alatt megszerzett tudásuk szinten tartása, hiszen feladataikat egy folyamatosan átalakuló intézményi-gazdasági környezetben és változó jogi közegben végzik.

Egyszerre kell ismerniük a humánpolitika tudományát, a szociális ellátások és a társadalombiztosítás ágazatai közötti összefüggéseket. Ezen kívül jártasak az igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásában. Éppen ezért az ezen a területen dolgozó szakembereknél alapvető követelmény a kitartás, a rendszerben gondolkodás képessége és a jó együttműködő, kapcsolatteremtő képesség.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.