Főoldal » „Nagyon nyitott iskola” – két nyelven

„Nagyon nyitott iskola” – két nyelven

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A székesfehérvári Angol – Magyar Gimnázium végzős diákjai valamennyien sikeresen tették le a  felsőfokú nyelvvizsgát az érettségi évében. Az eredmény magáért beszél, kíváncsiságom a siker titkának nyomába eredt.

Rockenbauer Lajos iskolaigazgató véleménye szerint a két tannyelvű program nagyon jó, a célnyelvi óraszámok, a célnyelven tanított tantárgyak átlagon felüli szókinccsel gazdagítják a diákokat.

Véleménye szerint a törvényi háttér jól kidolgozott, minden ilyen típusú intézménynek megvan a lehetősége, hogy diákjai ugyanabban az óraszámban mindkét nyelven elsajátítsák az ismereteket. Az eredményesség a legnagyobb mértékben tanárfüggő. A kulcsszó kimondásakor ugyanazt a fényt látom megcsillanni az igazgató szemében, amit talán akkor láttam legutóbb, mikor diákként, reményekkel telve életpályáinkat tervezgettük. Jó érzés látni, hogy a siker kulcsa a bizalom kapuját nyitja. Ebben az iskolában hisznek a pedagógusban és hisznek a diákokban. Alig fél évtizede egy nehéz „örökséget” vettek át, az érettségi bizonyítványt mégis büszkén mutathatták fel a végzős diákok.

Jelenleg az iskolaválasztásnál fontos szempont, hogy biztosított legyen a felsőfokú nyelvvizsga és a felvételi a diákok részéről első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe. A megfelelő  kulturális háttérrel rendelkezők családok felismerése és jövőbe vetett hite párosul a szakértelemmel.

A tanítási-tanulási folyamat személyi feltételei adottak, de a siker fontos eleme a módszertan, melyhez – megítélésem és pedagógusi múltam minden emlékmorzsáját összeszedegetve is -nehezen találok hasonlót, mint amit az iskolában tapasztaltam.

Az informatikai eszközök használata mindennapos az órai munkában. A kétoldalú folyamat interaktív és nem fejeződik be az óra végét jelző csengő megszólalásakor. A megértés az órán történik, az elmélyülés az internet igénybevételével az otthonokban folytatódik. A program látványos, jól kidolgozott és többszintű érzékszervi behatást biztosít. A látottak hallhatóak is, ismételhetők, az információk bevésődnek és ismeretté válnak.

Szívemnek kedves mondatok hangzottak el az igazgató úr szájából, amikor a „titkokat” próbáltam megfejteni. „Célunk a jeles szint elérése, mely nem egy meghatározott időre, hanem a szintre eljutásig történik. A mi dolgunk, hogy az iskola falain belül biztosítsuk a tantárgy megértését, ez nekünk kell megoldani. Bele kell tenni az élő erőt! Számomra a tanár feladata az, hogy a diákjai tanulmányi előmenetelét kontrollálja. A cél a tudás megszerzése. A számonkérés határideje rugalmassá tehető, de nem maradhat el.”

A természettudományos tantárgyak tanításánál fontos, hogy minél több szemléltetés, kísérlet segítse a megtapasztalás útján szerezhető ismereteket. A szülők is nyomon követhetik gyerekeik órai munkáját – előre meghatározott, hírlevélben közzétett időpontokban – az internet segítségével.

A Comenius Angol- Magyar Gimnázium névadójának egyik legfontosabb pedagógiai alapelvét, a szemléletességet a mindennapokban alkalmazva, a konkrét tapasztalatszerzéssel segíti elő a megértést, a motivációt biztosítva.

“Szükséges, hogy a megismerés mindig az érzékszervekből induljon ki (semmi sincs ugyanis az értelemben, ami nem volt meg előbb az érzékekben). Mi más ez, mint az, hogy a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel? És végül, miután megmutattuk a dolgot, jöhet a bővebb magyarázat.” (Comenius)

A jelen az iskolában szemmel látható, eredményekben mérhető. A jövő azért mintha egy kis fátylat láttatott volna az igazgató úr szemén.

A közoktatási törvénytervezet 6. számú melléklete „A két tanítási nyelvű középiskolák és nyelvi előkészítő szabályairól” szól.

„Gimnáziumok és szakközépiskolák egyes osztályok illetve évfolyamok keretében előkészítő tanévvel kibővített két tannyelvű oktatást is folytatnak. Erre a képzési formára szigorú minőségi követelmények vonatkoznak. Feltétele célnyelvű lektor alkalmazása, valamint a kétnyelvű képzésben részt vevő tanulók legalább 90%-ának jeles eredményű célnyelvi emelt szintű érettségi vizsgája, valamint 90 %-ának legalább két jeles szintű célnyelvi tantárgyi érettségi vizsgája.

Abban a kérdésben egyet értünk beszélgető partneremmel, hogy ez azért kőkemény! Erre nem lehet garanciát vállalni, szerintem pedig öngyilkosság.  Nincs garancia erre még egy olyan iskolában sem, ahol ez az eredmény eddig felmutatható volt. A tapasztalt szakember aggódva tekint a jövőbe és az a kérdés fogalmazódik meg benne is, hogy DE hol marad a gyerek érdeke? Az igazgató a jövőben nem vállalhatja be, hogy az érettségi előtt két évvel átvegyen egy másik intézményből egy-egy gyereket, mert nem kockáztathatja, hogy a feltételeknek esetleg ne tudjon megfelelni. Az iskola érdekében nem kockáztathatja a két tannyelvű jogot.

A környezet, az eredmények, az együtt gondolkodásunk végül nem engedhette, hogy ne pozitív képpel zárjuk a beszélgetést. Rockenbauer Lajos igazgató a következő szavakkal zárta a tervezettel kapcsolatos véleményét: „Feltételezem, hogy jót akar, de túl direkt. Ne az intézmény tekintélye legyen a fontos, hanem, hogy mit tud kihozni a gyerekből.”

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.