Főoldal » Nemzetközi gazdálkodás

Nemzetközi gazdálkodás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

 Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak célja, hogy legalább két idegen nyelven tárgyalóképes gazdasági szakembereket képezzen, akik szakirányú tudásuk és ismereteik birtokában képesek sikeres nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére. A szak hallgatói szakértőivé válnak a határon átívelő gazdálkodási tevékenységeknek.

Ennek részeként ismerik a nemzetközi és az egyes nemzeti, de különösképpen az európai piacok jellemzőit, a piacra lépés fortélyait és technikáit. A képzés nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelven való magas fokú kommunikációs képességre. A szakon végzett hallgatók kellő felkészültséget szereznek mesterszakon való továbbtanuláshoz.

Az Európai Unió tagjaként Magyarországon a foglalkoztatók szinte minden gazdasági-társadalmi szegmensben egyre jobban igénylik a nemzetközi kapcsolatokban, az Európai Unió ügyeiben és a diplomácia kérdéseiben jártas, nyelvet beszélő, jó kommunikációs készséggel bíró, sokoldalúan képzett szakembereket. A nemzetközi gazdálkodás szak legfontosabb célja az ilyen szakemberek képzése.

A szak másik fontos képzési célja, hogy a mesterképzésen való továbbtanulásra is felkészítsen. A mesterképzésre való felkészítés több szinten és módon történik. Az erős alapozó képzés elméleti alapját képezi a mesterkurzusoknak is. Nemzetközi gazdálkodási szakon alapvetően elvárt, hogy a végzett szakember két idegen nyelven tárgyalóképes legyen.

A végzettséggel megcélozható állások:

Nemzetközi kapcsolatok szakértő:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Politológus:
A politológus politikaelméleti elemzéseket készít a társadalom politikai életéről, a politikai hatalom működésével, a politikai szervezetekkel, a politikai értékekkel kapcsolatos kutatásokat végez, tudományos beszámolókat, tanulmányokat ír, oktatási tevékenységet fejt ki, valamint politikai szakértőként tevékenykedik a politikai pártok, önkormányzatok megbízásából, állami szerveknél.

Politikai újságíró:
Az újságíró riportokat készít, társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sporteseményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztatókon vesz részt, ezekről beszámolót, híranyagot, ill. kommentárt ír. Interjúkészítés vagy anyaggyűjtés (hírek, cikkek válogatása átírása, szerkesztése) alapján napilapok, folyóiratok, magazinok számára politikusokról, közéleti személyiségekről, közérdeklődésre számot tartó emberekről, ill. témákról cikkeket ír.

Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője:
Vezeti az adott politikai pártot és a politikai-érdekképviseleti célból szerveződött társadalmi szervezetet, illetve annak országos szervezeteihez tartozó főosztályokat, osztályokat és egyéb szerveket. Feladatai: a párt, valamint az érdekképviseleti szervezet politikájának meghatározása és alakítása, belső szabályainak megalkotása, vezetői utasítások készítése valamint a szervezet politikai céljainak és tevékenységének megismertetése és népszerűsítése, valamint tagok és támogatók toborzása és a választópolgárok megnyerése.

Közgazdász:
A közgazdász tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit, törvényszerűségeit, elemzi és értelmezi a gazdasági folyamatokat, adatokat, összefüggéseket, (pl. a termelés, a foglalkoztatás, árszínvonal stb. alakulását), gazdasági beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat ír, valamint a gazdaság egészére kiterjedő, ill. a gazdálkodó egységekre vonatkozó döntéseket készít elő.

 Karrierlehetőségek

A nemzetközi kapcsolatok sokrétűen átszövik a mai gazdasági életet, számos területen támasztva igényt az e téren jártas szakemberekre, ezért a pályakezdő diplomások az alapszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak.

A végzett pályakezdők elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére:

– multinacionális cégek központjai vagy hazai leányvállalatai

– nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

– nemzetközi szolgáltatók (pl. szállítmányozó cégek)

– Európai Uniós intézmények

– Európai Uniós programokban részes hazai szervezetek (pl. regionális fejlesztési ügynökségek)

– államközi kapcsolatokban érintett szervezetek

– nemzetközi szakmai szövetségek és más, nem kormányzati szervek

– nyomtatott és elektronikus sajtó

A szerzett ismeretek ezen túl elvileg alkalmassá tesznek diplomásainkat saját kisvállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve egyéni vállalkozói tevékenység folytatására is (például független szakértőként, pályázatíró tanácsadóként).

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.