Főoldal » OKJ-s szakképesítések: családpedagógiai mentor

OKJ-s szakképesítések: családpedagógiai mentor

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A családpedagógiai mentor munkája során felveszi kapcsolatot a családokkal, választ a telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel között. Bemutatkozik a gyerekeknek és családtagjaiknak, metakommunikatív eszközök használatával fogadókészséget fejez ki kapcsolatok kialakítására.

Tudatosan irányított, célzott beszélgetéssel, metakommunikáció eszközökkel a gyermek és család bizalmát elnyeri, a gyerekek, családtagok pozitív értékeit megerősíti, a család számára személyes segítségnyújtást ajánl, megállapítja a segítségnyújtás típusát, rendszeres kapcsolatot tart a családdal.

Felkészíti a családot az együttműködésre. Együttműködés folyamatába illetékes szakembert bevon. Az osztályfőnökkel megerősítve családlátogatást végez, család- és szociálpedagógussal együtt, irányításukkal, családlátogatást végez, pedagógusokkal, szaktanárokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel koordinációt folytat a segítségre szoruló gyermek érdekében, családok segítése érdekében jogi szakemberekkel együttműködik.

Orvossal, védőnővel összhangban elősegíti a gyerek egészséges fejlődését, támogatja a problémamegoldást, felszínre hozza a problémával kapcsolatban a megfelelő információkat.

Problémát megoldandó feladattá nevesíti , megfogalmazza a probléma kialakulásának körülményeit, problémát újrafogalmaztat.

Megoldási, önsegítő lehetőségeket ismertet – a problémamegoldás során, kezeli a konfliktust.

A találkozások alkalmával ülésrendet alakít – családtagok egymás iránti felelősségének megerősítése érdekében. Nonverbális kifejezéseknek megfelelően alakítja saját reakcióit. Önsegítő, segítő tervre vonatkozó hipotéziseket kommunikáció eszközeinek alkalmazásával irányítja.

Önsegítő és segítő tervet a családtagokkal megfogalmaztatja. Folyamatos koordinációs tevékenységet lát el a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók esélyegyenlőségét segítő szakmai szervezetekkel. Folyamatosan tájékoztatja az érintett családokat az esélyegyenlőséget elősegítő támogatási lehetőségekről.

Családot – segítő terv alapján – családpedagógiai vizsgálaton való aktív részvételre motivál, ép és sérült családok esélyteremtését segíti, a család számára az iskolával való együttműködési lehetőségeket feltárja.

Osztályfőnökkel egyeztetve családot látogat, az oktatási intézményben fogadja a szülőket – osztályfőnökkel együttműködve, a családról információkat gyűjt.

Kialakult hipotéziseket – új információk alapján módosít, családi gazdálkodást módszertanilag segít. A szülők egymáshoz közelítését – családpedagógussal, családterápiát folytató szakemberrel – segíti.

Támogatja a családon belüli érzelmi kapcsolatok javulását, a család teherbíró képességét figyelembe véve változásokat, a családi és iskolai integrációt segíti elő.

Gyerek életkorának és képességeinek megfelelő fejlődését támogatja, a családot és gyermeket a fejlődéshez szükséges változásokban megerősíti.

Fejlesztő foglalkozások igénybevételét ösztönzi, megerősíti, gyereket – szakemberrel együtt – bevonja a képességfejlesztő foglalkozásokba. Óvodáskorúakkal mesélő, rajzos, bábos foglalkozáson vesz részt, kisiskolások házi feladat készítését, fejlesztő foglalkozáson való részvételét motiválja. Kisiskolások játszó, tantervnek megfelelő foglalkozását ösztönzi. Iskolások tanulás tanítását, serdülők gyakorlási lehetőségét segíti. Tanulók tanulási zavarának okát kiküszöböli, szülői cselekvést és magatartás-változást a gyerek iskola-kerülésének megszüntetése érdekében ösztönzi/támogatja.

Otthoni felkészülést, önművelést, művészeti tevékenységet, továbbtanulást ösztönöz. Segíti a gyerekek mentálhigiénés (testi-lelki) fejlődését.

Egészségvédelmi prevencióban fiatalkorúak részvételét elősegíti, közvetít a fiatalok önállósulásához lehetőségek biztosításában. Egészséges fejlődést, bioritmust, életvezetést egészségvédelmet, gyógyítást,
gyógyulást információkkal, saját példával elősegíti.

Tanulás, torna, sport harmonikus igénybevételét támogatja, gyermekek nemi érzékenységét figyelembe véve támogatja fejlődésüket. Szülőtől való leválásban a fokozatosságot szorgalmazza, párválasztást, családtervezést egyéni, csoportos foglalkozásokkal, szakértő bevonásával segítően befolyásolja.

Középiskolásokat – szülői együttműködéssel – problémák (pálya-, párválasztás, fogamzás, drogmegelőzés) esetén szakemberhez közvetít.

Szülőket támogat, külön élő szülőket – gyerekük harmonikus fejlődése érdekében – békés kapcsolattartásra ösztönöz.

Szülők azonos teherviselését támogatja – gyermekük nevelésében, szülők békítését támogatja, jogsegélyszolgálathoz segít. Az elért változásokat a család és az oktatási intézmény kulturális lehetőségeivel megerősíti.

Családi, rokoni, iskolai közösségi élet rendezvényein a gyerek részvételét támogatja, a család önállóságát erősíti.
Hasznos időtöltést szervez (iskolai-, klub-, szabadidős tevékenységek keretében). Házassági, szülői szerepek elemzését segíti családlátogatásokkal, tanácsadással.

Önfejlesztést, önmegvalósítást, önnevelést támogat (családlátogatással, tanácsadással), segítő kapcsolatot befejez, esetelemzést végez, az esetelemzés tapasztalatait családdal, osztályfőnökkel megvitatja.

Esetet – család elköltözése, továbbtanulás, iskolaváltás esetén – szakembernek átad, szakembertől esetet átvesz.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.