Főoldal » Oktatás és társadalmi rétegződés összefüggései 3.rész

Oktatás és társadalmi rétegződés összefüggései 3.rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Mit vár el a társadalom az iskolától?

Elsősorban a hagyományos értékek a dominánsak.

Ami érdekes ellentét, hogy sok családban nincsenek meg a hagyományos értékek, így ellentmondás születhet a gyerekben. Általában ezek a gyerekek a deviánsnak mondottak.

Elsők között található a nemzeti , közösségi összefogás, mint érték.

Szeretetteljes bánásmód, játék, szórakozás, kulturális elfoglaltság, vallásos nevelés, szexuális-politikai , állampolgárrá nevelés szerep a társadalom által elvárt listán.

A különböző társadalmi csoportok másként vélekednek az iskola feladatairól, ebből a szempontból sincs egyező álláspont. Néhány vélemény különbözőség:

Alacsony végzettségű és idős ember a vallás, közösségi tartozás, rendre, fegyelemre nevelést tartja a legfontosabbnak az oktatás feladatai közül.

Ezzel szemben a magas végzettségű fiatal az egyéni képességek fejlesztésére , a gondolkodás , értelem fejlesztésére, az idegen nyelvek tanulására helyezi a hangsúlyt.

Az iskolázottság, életkor hatása gyakran egyirányú, egymást erősítő tényezők halmaza, de például a magyar nemzeti hagyományok megismerése és a szeretetteljes bánásmód , mint feladat egyforma megítélésben részesült .

Az életkornak nincs olyan szerepe, mint az iskolázottságnak.

 Az iskolázott rétegek szeretnék leginkább , ha az iskolában a gondolkodás, értelem fejlesztése , tudományos ismeretek átadása állna a középpontban, amíg  a nem iskolázott rétegek megelégednének egy jó szakma elsajátításával.

Nem függetleníthető a jövedelem helyzet sem.

 A jövedelem helyzete csak a magasabb iskolázottaknál befolyásolja a következőket:

          anyanyelv megfelelő elsajátítása

          hazaszeretetre nevelés

          felkészítés a továbbtanulásra

          szexuális nevelés

          magyar nemzeti hagyományok.

Alacsonyabb jövedelműek a rendet és a fegyelmet preferálják.

Lakóhely szerint ebből a szempontból is megoszlik a falu és a város nézete. Amíg falun a rend és a fegyelem az elsődleges kívánalom, addig a városi oktatás a tudományos ismeretátadás híve.

      Amint azt láthatjuk az olvasatból, nem szűnik meg a társadalmi egyenlőtlenség az oktatással, sőt egyes esetekben pontosan az oktatás vezet egyenlőtlenségekhez.

Fontos kérdés napjainkban is, mennyi felelőssége van a gyerek nevelésében az oktatásban és mennyi a felelőssége a családnak?

Régen, amikor a föld volt az érték és a nő otthon tevékenykedett a család funkciói szabályozottabb volt, mint napjainkban.

Azonban fontos leszögezni, hogy az egyes társadalmi rétegek családi nevelése és erről vallott nézetei is igencsak eltérnek egymástól. Amíg egy alacsonyabb rétegbe tartozó családban a családi nevelés hiányos, vagy nincs, addig egy magasabb rétegbe tartozó családoknál normál szinten áll.

De! A legstabilabb családi nevelést a középréteg gyerekei kapnak.

Azt tapasztaltam magam is, hogy azokban a családokban van a legtöbb normától eltérő magatartás, hiányosság , szeretetéhség, amelyek fenntartói alacsony iskolai végzettségűek, elvált szülők gyerekei voltak, maguk is elváltak idő után.

Majd a másik véglet, amikor biztos anyagi háttérrel, minden földi jóval ellátott család gyereke nem tud mit kezdeni a „mindent kapok azonnal” szerepkörrel és ezért nem egyeztethető össze a családi és az iskolában kapott nevelés.

Ebben az esetben nagyon erős összefogással lehet csak a gyereket nevelni, más esetben a család győz a nevelés felett, ami nem minden helyzetben helytálló.

Általános műveltség vagy szakmai képzés, amire szüksége van a társadalomnak?

A legtöbben egy jó, biztos szakmára való felkészítést részesítenek előnyben. Bár legtöbbször azt látjuk, halljuk, hogy aki valamire szeretné vinni, az tanuljon csak, de akarjon minél hamarabb dolgozni.

Az alacsonyabb réteghez tartozó szülők ritka esetben engedik meg vagy bíztatják gyermeküket arra, hogy tanuljon  legalább 23éves koráig.

Az érettségit fontosnak tartja ez a réteg is, de a felsőoktatás nem motiválja ezt a réteget annyira nagy számban, mint a közép feltörekvő és biztos anyagiakkal rendelkező rétegeket.

Talán a motiválatlanság, lustaság vagy a beletörődés , ami miatt nincs kellő  mobilitás ezekben a rétegekben.

Helyi önállóság vagy központi hatalom?

Iskolai szabadságot igénylők köre a kisebbségek önálló iskolázáshoz való jogát tekinti hangsúlyosnak.

A központi szabadságot igénylők köre a tananyag , tankönyv, központi előírásban látják a biztonságos utat.

Magasabb végzettségűek az iskolaválasztás jogát tartják meg, amíg az alacsony iskolavégzettségűek az iskola legyen központilag irányított mondattal értenek egyet.

A falusi lakosok a központi irányításban, míg a városlakók az autonómiában teljesednek ki.

Vajon összefügg –e ezekkel az elgondolásokkal a társadalmi réteghez tartozás ?

Úgy gondolom, hogy összefügg,méghozzá nagy mértékben.

Az alacsonyabb társadalmi rétegek a biztonság keresését hajszolják, illetve nem gondolkoznak el a nagyobb erejű, mint például a társadalmat érintő témákról, problémákról. Nekik elég a napi gondjuk, magánéletük.

A magasabb réteghez tartozók csoportját a tenni akarás a jobb és tökéletesebb társadalomért az oktatás jobbá tételéért is fellép.

         

Felhasznált irodalomjegyzék

 

1.Polónyi István: Demográfia és oktatás.- Debrecen, 2000

2.Iskola és társadalom –válogatta: Meleg Csilla.- JPTE Tanárképző Intézet –Pécs, 1996

3.Kozma Tamás : Társdalom és nevelés: szöveggyűjtemény a nevelésszociológiai tanulmányokhoz-Budapest, 1987

4.Kozma Tamás: Kié az iskola?.- Edukáció, Budapest, 1990.

5.Halász Gábor: Társadalmi igények, iskola, oktatáspolitika.- Bp., 1991.

6.Ferge Zsuzsa: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika .- Bp., 1982

7.Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek = Társdalom, iskola, ifjúság.- Bp., 1988.

8.Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.- Osiris. Bp.,2006

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.