Főoldal » Online és elektronikus vizsga – mit és hogyan?

Online és elektronikus vizsga – mit és hogyan?

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az elektronikus tanulástámogatás egyik fókuszban lévő részterülete az elektronikus vizsgáztatás. Különösen az elektronikus alapú tesztekről, illetve számítógépes interaktív vizsgákról hallunk sokat, hiszen képzések egész sorában előírt már a számítógépes gyakorlati, illetve az interaktív vizsga. Túl a műszaki lehetőségeken és biztonsági problémákon is érdemes valamiféle körképet adni arról, mire jó és hogyan használható a tanulási folyamatban az elektronikus vizsga mint gyűjtőfogalom.

A leggyakoribb, leginkább támogatott forma a számítógépes teszt vagy vizsgafeladat. Ilyenkor a tanulók többnyire előre meghatározott időben és helyen, számítógépteremben együtt vizsgáznak. A feladatok vagy belső hálózaton, vagy biztonságos hálózati kapcsolaton keresztül érhetők el, és számos szigorú szabály határozza meg a hozzáférés és a teljesítés módját (például az IP-cím előírása, vagy a tanuló többszintű azonosítása).

Az ilyen vizsga egyik változatában tisztán tesztfeladatokat tölt ki a tanuló vagy hallgató. Amennyiben főként automatikus értékelésre számítunk, célszerű leginkább feleletválasztásos vagy legalábbis minél kevesebb szöveges elemet válaszul kérő kérdéseket megadni. Ugyanis bár remek értékelő algoritmusokat tartalmaznak már az általánosan használatos keretrendszerek is, a szöveges válaszokban szinte minden esetben szükség van az emberi ellenőrzésre. Hiszen ha már két szót kérünk válaszul (és az nem szókapcsolat), a tanuló felcserélheti azok sorrendjét, vagy (akár egyetlen szónál is), írásmódbeli eltéréseket tapasztalhatunk. Ilyenkor megtehetjük, hogy az összes elképzelhető válaszvariációt felvisszük a kérdésbank vagy a teszt adatbázisába. Azonban számolnunk kell azzal, hogy a gyakorlatban ez sem fog tökéletesen működni: mindig lesznek eltérő írásmódú, toldalékolt vagy egyértelműen félregépelt alakok. A másik lehetőség a kézi utóellenőrzés, ami viszont nem jelent könnyebbséget a javításnál. Vagy dolgozhatunk kizárólag feleletválasztásos tesztekkel: ezekkel azonban csak a tárgyi tudás egy adott, lexikai szeletét értékelhetjük, kompetenciák vagy elemző tudás mérésére nem a legalkalmasabb eszközök.

Amikor a tanulók vagy előre meghatározott időben, de térben kevésbé korlátozott módon (például otthoni számítógépről), vagy éppen tetszőleges időben is vizsgázhatnak, más módon érdemes a vizsgafeladatokat összeállítanunk. Ez azonban a műszaki és biztonsági feltételek mellett strukturális szempontokat is jelent. Például ilyenkor kell átgondolnunk, hogy hány próbálkozást engedélyezünk tanulónként, milyen időkorláttal dolgozunk, és mindenekelőtt hogy milyen feladattípusok alkalmasak térben/időben távoli teljesítésre. Ilyen körülmények között választhatjuk az előző variációhoz hasonló, de még feszesebb szerkezetű vizsgát: tesztfeladatok aránylag szűk időkeretben történő, limitált próbálkozásszámú kitöltetését. Ennek azonban szintén megvannak a fent említett mérési korlátai. Emellett egyáltalán nem bizonyos, hogy ezzel a módszerrel például kiszűrhetjük a csalást, ellenben az esetleges helyi műszaki problémák jelentősen akadályozhatják a sikeres teljesítést. Ilyenkor szerencsésebb lehet, ha időben kevésbé szigorú korlátozással, komplexebb, kifejtettebb, esetleg több, egymásra épülő fázisból álló feladatokat adunk. Ezekben óhatatlanul tükröződik a válaszadó egyéni stílusa, amelyet az oktató/tutor korábbi ismeretei alapján azonosítani tud. Emellett ezek alkalmasak a tudás, ismeret, kompetencia szélesebb körű mérésére is.

Egy további, még messze nem kiaknázott lehetőség az értékelésre a közvetített kapcsolaton alapuló szóbeli vizsga. Ennek is számos változatát alkalmazhatjuk, de mindenképpen ajánlatos a jó minőségű, interaktív audiovizuális kapcsolat (például a NIIF felsőoktatási videokonferencia-rendszer használata). Ha ez rendelkezésre áll, eldönthetjük, hogy egyszerre egy vagy több hallgatóval, esetleg hallgatói párokkal vagy kisebb csoportokkal dolgozunk, illetve hogy hagyományos kollokviumi tételeket kérdezünk, gyakorlatias / személyre szabott feladatokat adunk, vagy a korábbi munka összefoglaló beszámolóját kérjük. Tapasztalatok szerint ehhez a megoldáshoz még az oktatónak és a tanulónak / hallgatónak is hozzá kell szoknia, legalábbis ami a vizsgahelyzetnek mint formális, erőteljesen szabályozott szituációnak egy, a mindennapi tapasztalatok szerint markáns informális elemekkel rendelkező helyzetbe való átviteléhez. Azonban ha sikerül egy harmonikus átmenetet kialakítani, az nemcsak a helyzet megítélésére, hanem a várható eredményre is pozitív hatással lehet. Például a hallgató / tanuló kevésbé éli meg stresszként a vizsgát, illetve az oktatóval való kommunikációt, és így jobb teljesítményt nyújthat, mint a hagyományos helyzetekben.

Amennyiben pedig nem klasszikus vizsgahelyzetekben (teszt, zárthelyi dolgozat, kollokvium) gondolkozunk, és a kurzus vagy képzési modul során nyújtott összteljesítmény fokozatos alakulását szeretnénk felmérni, igen sokoldalú módszer a portfolió, közelebbről az e-portfolió alapú értékelés. Ilyenkor a tanuló / hallgató egy elektronikus portfoliót épít magának meghatározott témában, illetve szakmai területtel kapcsolatban, amelybe a saját munkáit és/ vagy az általa feldolgozott anyagokat gyűjti össze. Ez a képzési idő egy részét vagy egészét lefedő, erősebben vagy lazábban szabályozott folyamat, az eredménye pedig egy komplex elektronikus tartalom, amelyben nemcsak a tanulói munka végeredménye látható, hanem nyomon követhető a tanuló fokozatos haladása is az adott területen. Klasszikus vizsgára vagy egyáltalán nincs is szükség, vagy ha igen, az egy összefoglaló, interpretáló jellegű beszámoló lesz, amiben a tanuló / hallgató az összegyűjtött tartalmakra hivatkozik.

Az elektronikus alapú vizsgáztatásnak vagy értékelésnek számos, itt nem taglalt módja és kombinációja van; talán a fenti ismertetőből is látható, hogy a terület legfőbb előnye a rugalmas, testre szabható megoldások sokasága.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.