Főoldal » Óvónők iskolapadban

Óvónők iskolapadban

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Raabe Akadémia szervezésében október végén Budapesten továbbképzések zajlanak óvodapedagógusok számára. Témái  átfogják az óvodai élet mindennapjait és segítségükkel hatékonyabban valósítható meg a 3-6 éves korosztály nevelése, fejlesztése. Általában 30 órában kerül sor az ismeretek átadására, a két modulból álló továbbképzés időtartama 60 óra.

A tehetséggondozás már  azóvodás korúaknál megkezdődik. Ennek egyik alapfeltétele a tehetségek felismerése. A program terv szerint valósítható meg. A  Tehetség felismerés a tehetségprojekt kidolgozása az óvodában” képzés  résztvevői megismerik azokat a jellemzőket  – az életkori sajátosságokat figyelembe véve -, melyek birtokában felismerhető az átlagtól eltérő gyermekek képessége. A pedagógiai, pszichológiai módszerek elsajátításával , elméleti és gyakorlati ismeretekkel megerősítve, óvodájukban részt tudnak venni a tehetséggondozó programban.

„Testnevelés a 21. században” címmel hirdetett programban részt vevők képessé válnak olyan óvodai foglalkozások vezetésére, melyek a korszerű, fejlődésközpontú és egészségszemléletű módszereken alapulnak. Megismerik a mai kor igényeinek megfelelő mozgásfejlesztés alapelveit és alkalmazni is képesek lesznek a mindennapok foglalkozási keretein belül. Megismerik továbbá a testneveléssel elérhető személyiségfejlesztés hatásrendszerét.

A másik modulban a stresszlkezelés és a feszültségszabályozás, valamint a relaxáció alapvető technikáit sajátíthatják el. A gyerekek testi, lelki és szellemi egészségének fejlesztése érdekében a néptánc hatásait is megismerhetik. A képzés végére képessé válnak alkalmazni az óvodás korúak motivációs rendszerét erősítő technikákat, a fejlődésközpontú mozgásos játékokat.

A társadalmi változások közepette, a viszonyok hívták életre a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családok támogatásának átgondoltabb rendszerét. Az „Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a családtámogatási feladatainak ellátásában” továbbképzés célja a területet érintő változások bemutatása és elemzése. Azon szakmai kompetenciák fejlesztése, melyek segítségével az óvónők prevenciós- és problémakezelési  feladatai  során az ismeretek a gyakorlatban alkalmazhatóvá válnak.

Szorosan  kapcsolódik a témához a  „Mentálhigiénés szemléletmód a pedagógus kompetenciájának érvényesítésében” elnevezésű képzési program, a hallgatók szemléletmódját kívánja formálni. A kellő szalmai önismeret birtokában pedig képessé válnak egységben látni és kezelni a gyermek és családja életvezetési nehézségeit, problémáit.

Az óvodás gyermeket 5 éves korától az iskolára szükséges felkészíteni. A feladat mindenkor meghatározta az ezen életkorral való foglalkozások menetét és a nevelési program előírásai szerint  a módszereket is. 

Az óvodából az iskolába átmenet korszerű szemléleten alapuló újragondolása a célja az „Óvodából iskolába – Az iskolakészültség kulcsai” továbbképzési programnak.  A lehetőségek megismerése nyomán fejlődik a pedagógusok problémaérzékenysége és a helyzetmegoldásokkal kapcsolatos kompetenciáik. Fő hangsúly pedig az egyéni fejlődéssegítés gyakorlati megvalósítására helyeződik.

A szervezők alaposan átgondolva  meghirdetett továbbképzési témái valóban jelen korunk igényeihez igazodnak. Remélhetőleg október végén sok, a gyerekeink érdekében önmagát képezni vágyó óvónő ül majd az „iskolapadba”.

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.