Főoldal » Pedagógusszakmák: konduktor

Pedagógusszakmák: konduktor

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az óvodapedagógus vagy tanító szakirányon végzett konduktor egy speciális szakember, aki károsodott idegrendszerű, mozgássérült emberek kommunikációs, kognitív, tanulási vagy újratanulási, és cselekvési képességeinek fejlesztését, helyreállító mozgásterápiáját, gondozását, és nevelését végzi.

Az alapszaki képzésen megtanulta a különböző életkorú gyerekek fejlődési sajátosságait, megismerkedett a központi idegrendszeri sérültek differenciált oktatásának és fejlesztésének lehetőségeivel, a konduktív nevelés illetve képességfejlesztés pszichológiai és pedagógiai alapjaival, továbbá az egészséges korcsoportba való visszahelyezés lehetőségeivel. Mindez kellő mélységű társadalomtudományi, pszichológiai, kommunikációs; valamint orvos-biológiai, oktatástechnológiai és konduktív pedagógiai ismereteken alapszik.

A frissdiplomás konduktor szakos a következő hasznos képességekkel rendelkezik:

– elfogadás, tolerancia
– empátia, beleérzés
– másokra odafigyelés
– képes kölcsönös bizalom kiépítésére kollégáival, neveltjeivel, azok hozzátartozóival
– képes az emberi értékek és az etikai normák tiszteletben tartására
– jó önismerettel és önértékeléssel rendelkezik; érzelmileg stabil, képes elviselni a munkájából adódó fokozott érzelmi megterhelést
– társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet jellemzi
– csoportban való hatékony munkaszervezés és munkavégzés
– szakmai igényesség, folyamatos önfejlesztés igénye és képessége
– nyitottság
– jó kommunikációs készség
– türelem
– kitartás, sikerorientáltság, határozottság
– képes tartós figyelemösszpontosításra
– kezdeményezőkészség
– környezettudatosság

A szóban forgó képzés azoknak ajánlott, akik érdeklődnek a pedagógusi hivatás iránt, ép érzékszervekkel, érzelmi stabilitással, megfelelő kommunikációs készségekkel, valamint jó állóképességgel, kitartással rendelkeznek. Nélkülözhetetlen a viszonylag erős, jól artikulált beszédhang, a helyes nyelvi kifejezőkészség, jó hangsúlyozás. Alapvető és elengedhetetlen tulajdonság a segíteni akarás, a sérült emberek, gyermekek iránti elfogadás, empátia, melynek alapja a tolerancia és a türelem. A konduktor egy személyben pedagógus és gyógyító, aki életvitelével, erkölcsiségével, példamutatásával – egész személyiségével nevel. Munkája nem csupán fizetett foglalkozás, hanem választott hivatás. Tekintélyét embersége, szaktudása, és hitelessége alapozza meg.

A végzettséggel megcélozható állások:

Konduktor-tanító: az általános iskola első hat osztályában mozgássérült gyerekeket tanít, nevel és fejleszt. Többségük közalkalmazottként vagy alapítványi iskolákban helyezkedik el.

Konduktor-óvodapedagógus: sérült idegrendszerű 4-7 éves gyerekek mozgásterápiáját, nevelését végzi, fejleszti a mozgássérült gyerekek mozgásfunkcióit. Óvodákban, családsegítőkben, nevelési tanácsadókban, egészségügyi intézményekben helyezkedik el.

Óvónő: óvodai intézményekben gondozza a rábízott gyerekeket, nevelési és fejlesztési feladatokat lát el, játékos foglalkozásokat vezet.

Csecsemő- és kisgyereknevelő: 3-4 éven aluli csecsemők és kisgyermekek gondozását, táplálását, fejlesztését és nevelését végzi állami, önkormányzati és magán bölcsődékben vagy csecsemőotthonokban.

Egészségnevelő: az egészség megőrzésére, egészséges életmódra tanít, felvilágosító tevékenységet végez. Figyelemmel követi és előadásokat tart a lakosság egészségi állapotáról, a változtatási lehetőségekről, és prevenciós programokat szervez.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő: hátrányos helyzetű és magukra maradt gyermekek és fiatalok családias jellegű gondozását és nevelését, felügyeletét látja el bentlakásos intézményekben. Segíti az érték-, napi-, és életrendjük kialakulását, óvja egészségüket, figyelemmel kíséri fejlődésüket, szabadidős programokat szervez.

Általános iskolai tanár, tanító: általános iskolában tanuló gyermekeket oktat és nevel. Előadja, feldolgozza, megtanítja a tananyagot, teljesítményt értékel, szabadidős programokat szervez.

Ahol az oklevél még hasznos lehet:

Pszichológiai asszisztens: a pszichológusok munkáját segíti adminisztrációs és kapcsolattartási tevékenységgel, szociális intézményekben, alapítványoknál, vagy pszichológiai magánrendelőkben.

Büntetés-végrehajtási nevelő: (más néven fegyőr) őrzi, irányítja, és ellenőrzi a büntetés-végrehajtási intézetekbe bezárt személyeket, biztonsági feladatokat lát el.

Dr. Pető András az 1940-es években hozta létre a központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérültté vált emberek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert, amelyet az általa vezetett, s később róla elnevezett intézet alkalmazott először.

Az 1963 óta folyó főiskolai képzésben és a nevelési gyakorlatban is a pozitív és holisztikus szemléletű – az emberre egységként tekintő – személyiségfejlesztés érvényesül. Az alapképzésben kiemelkedő szerepet és magas óraszámot kap a gyakorlat, amit a hallgatók a Nemzetközi Pető András Közalapítvány által fenntartott főiskola Gyakorló Közoktatási Intézményében (GYKI), óvodákban és iskolákban teljesítenek.

A képzés jól illeszkedik az Európai Unió oktatási rendszerébe, külföldön elismerik, és az egész világon szívesen látják a magyar konduktorokat. A frissdiplomások számára így nem jelent gondot az elhelyezkedés, a Pető Intézetből kikerülők a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt keresettek. A végzett szakembereket az egészségügyi, oktatási, és szociális intézmények is szívesen foglalkoztatják, legtöbb esetben közalkalmazotti státuszban. Állásbiztonságuk nemzetközi összehasonlításban is jónak mondható, azonban keresetük a diplomás átlagkeresetek többsége alatt marad.

Az óvodapedagógus szakirányt választók számára nyitva áll a lehetőség, hogy gyógypedagógiai, gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban, továbbá önkormányzati, alapítványi, egyházi, vagy magánóvodákban helyezkedjenek el. A tanító szakirányt elvégzők számára fontos tudni, hogy annak ellenére, hogy a szakma általánosságban komoly tanárhiánnyal küszködik, az ország egyes részein mégis sok a munkanélküli pályakezdő, ezért bizonyos fokú mobilitásra és rugalmasságra szükség lehet a kereslet-kínálati oldal találkozásához. A konduktorok számára a pedagógia az első mesterszak lehetőség, de a közeljövőben tervezik elindítani a konduktor MA szakot, amely – a konduktív pedagógia elméletének és gyakorlatának bővítése mellett – a neurorehabilitációs, pszichológiai, pedagógiai, vezetéselméleti, marketinges és gazdasági szempontokat figyelembe vevő bővebb ismeretszerzési lehetőség. 

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.