Főoldal » Személyiségépítés tanítással

Személyiségépítés tanítással

Személyiségépités tanítással

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

     Az igazi tanító szellemi életre kelt. Láttál már gyermeket tanulni? Égő tekintettel, óriási kíváncsisággal, határtalan lelkesedéssel és őszinte vággyal – hogy megismerjen. Örömöt és boldogságot okoz számára a sok-sok új és szép dolog amit gondolataival felfoghat. A tanulás – ami nem más mint megismerés és megértés – az élet egyik legszebb élménye. Tanulni nagyszerű amíg azt tanuljuk ami természetünkből fakad, ami érdekel, ami fontos számunkra, amiért létezünk!

A tanítás az egyik legfontosabb mozzanata a személyiségépítésnek. A személyiségépítők tanítók és tanulók. Azonban a tanítás egy sokkal mélyebb esemény annál, amit a legtöbben gondolnak róla. Amiről ma kívánok szót ejteni, három részre osztottam. Először az „igazi tanításról” adok benső útmutatást, majd egy-két gondolattal érintem a Waldorf pedagógiát, végül szavak és mondatok segítségével ábrázolom az „igazi tanítót”.

 

Az igazi tanítás

Azt tapasztaltam életem során, hogy az ún. tanítók jó részének fogalma sincs arról, mi is az a tanítás. Azt hiszik, a tanítás nem más, mint ismeretek átadása és pont. Nos, én úgy gondolom, ha mindössze ennyi lenne, akkor ahhoz elég lenne egy gép is, az ember felesleges.

Az emberi szellem egy csodálatos birodalom. Nincs belőle két egyforma. Aki megismeri, hogy adott egyéni szellemet hogyan bontakoztassa ki, az az igazi tanító. Mielőtt valaki tanító lesz, el kell gondolkodjon magában, miért is? Miért akar valaki tanítani? Mi abban a jó? Az, hogy egy csomó ismeretet átadjunk másvalakinek? Van abban valami öröm? Nem, nem, az igazi örömöt az okozza, ha látjuk, hogy a tanítvány örömét leli a tanulási folyamatban, kiteljesedik, megtalálja az útját és boldogul az életben!

Ehhez az szükséges, hogy ismereteket adjunk át? Ismeretek átadására majd mindenki képes, de arra hogy „befogadó szellemeket” neveljen, kevesen. Mi az igazi tanítás lényege?

Előbb ismerjük meg a személyiséget, tudjuk meg, mi az ami hajlamai, természete számára a legjobban megfelel.
    Majd hozzunk számára létre olyan légkört, amely inspirálóan hat a szellemére, hogy megismerjen és kibontakozzon.
     Utána mindig az éppeni fejlődési szintjének és igényeinek megfelelően elégítsük ki tudásszomját, az ő léptékének megfelelő sebességgel segítve haladását.

A gyermek, de még a felnőtt tanítása-nevelése is megfelelő körültekintést igényel. A célunk az, hogy az ő tanulási folyamata a legmesszebbmenőkig előnyére váljon.

Sokan bizonyára közbevetnék itt, hogy ez mind szép és jó, de gyakorlati okok miatt csak részben megvalósítható, és sok tanítvány esetében nem is lehetséges. Részben igazat kell, hogy adjak nekik, de a cél nem a tökéletesség, hanem a törekvés arra, minél közelebb kerüljünk ehhez az eszményhez. A tanítvány fejlődése a tanítóra is pozitív visszahatással bír, ez az egyik legcsodásabb benne.

A tanítványra sose úgy tekints, mint egy befektetésre! Érezz hálát, hogy hozzájárulhatsz egy igazi emberi egyéniség kiteljesedéséhez, önmegvalósulásához! Ehhez megfelelő alázattal szabad csak közeledni. Mert ez egy nagyszerű ajándék az élettől, hogy ilyen fenséges eseményben részt vehetsz. A tanítvány megérzi ezt a nemes hozzáállást, és igazi tisztelettel-szeretettel fogja viszonozni.

 

Néhány szó a Waldorf pedagógiáról

El kell hogy mondjam, az oktatás legnagyobbrészt ma még materialista alapokon nyugszik. Ami annyit jelent, hogy a gyermek fejlődésekor a fizikai fejlődést veszik figyelembe, s ehhez kapcsolják a lelki-szellemi fejlődést. Úgy tekintenek az emberre, mint akinek fizikai teste van és „szimbolikusan” lelke.

A Waldorf pedagógia – amelynek alapjai Rudolf Steinerhez fűződnek – figyelembe veszi az emberi lény fizikai szemmel nem látható, de létező részeit is, úgymint étertest, asztrális test, és én. A gyermeknek 7 éves korára fejlődik ki a saját éterteste, 14 éves korára az asztrális és 21 éves korára az én-je. Ez nem azt jelenti, hogy addig nincsenek, csak még nem önálló. Ennek pontos részleteibe itt nem kívánok belemenni – utána lehet nézni – a lényeg a tanítással kapcsolatos. Rendkívül fontos, melyik korban mit és hogyan tanítunk a gyermeknek. Mivel a materialista nézet nem ismeri el a szellemi testek létét, nem veszi figyelembe ezeket a dolgokat, így oktalanságában sokszor súlyos károkat okoz a gyermek fejlődésében.

A Waldorf pedagógia figyelembe veszi a szellemi testek fejlődését és ezáltal gondosan ügyel arra, hogy a gyermek akarati-érzelmi-gondolati fejlődése a megfelelő módon haladjon. Na mármost a mai világ (legalábbis a nyugati társadalmak) arra van berendezkedve, hogy olyan embereket „termeljen” akik hasznos tagjai a társadalmi rendszernek. Ebben a gazdasági előnyökre épülő rendszerben nincs idő és nincs egyéniség, csak olyan mértékben, amennyire az elősegíti a profit és a gazdasági haladás eredményességét. Az iskolák legnagyobb része erre épül.

Sokan kritizálják a Waldorf pedagógiát, hogy az ottani gyermekek nagyon le vannak maradva a „hagyományos iskolákban” tanuló gyermekektől. És ez igaz is több szempontból. Ugyanis ott figyelembe veszik, hogy a gyermek testi-lelki-szellemi egyensúlya rendben legyen, úgy fejlődjön ahogy a természet erői által az a legkedvezőbb. A mai nyugati világi rendszernek erre nincsen ideje. Úgyhogy aki elgondolkozott azon, hova is írassa gyermekét (bár sajnos elég kevés Waldorf oktatóhely van) mérlegelnie kell, mi a fontosabb: a gyermek gyorsan sikeres legyen és boldoguljon az életben, akár lelke-szelleme kárára, vagy kissé maradjon le és csak fokozatosan érjen el eredményeket, de ép lelkületű, nemes természetű egyén váljon belőle.

Mai társadalmi, szociális és bűnözői problémáink jó része abból fakad, hogy gyermekkorban az egyén nem kapott neki megfelelő nevelést. Az oktatás pl. nem különbözteti meg a vérmérséklet szerinti típusokat, és ugyanolyan módon kezel mindenkit, ezért egyesek kiemelkednek, mások lecsúsznak, és sokan nem találják a helyüket. A Waldorf pedagógia egy olyan „nevelési mód” amely részben az ősi emberi tudásra épít, részben pedig a jövő iskolája, ezért amennyire a személyiségépítés keretei engedik, szükségesnek láttam megemlíteni.

 

Az igazi tanító

     Ismereteket átadni – ez csupán automatizmus. Nem kell hozzá ember.
Az igazi tanító égő vágyat gyújt fel benned a tudás iránt és ez a vágy olyan erős, hogy minden nehézségen átsegít.
Az igazi tanító helyzetbe hoz. Olyan körülményeket teremt, hogy általa késztetve érzed magad a cselekvésre. Sokszor beszélnie sem kell. Létrehozza a feltételeket úgy, ahogy ahogyan a természet a földet, a napot és az esőt, hogy a növények kikeljenek, felcseperedjenek, és termést hozzanak.

Ő nem akar átadni semmit. Tudja, minden benned rejlik, de segít, hogy felszínre hozd magadból.
Tudja azt is, mindenki egyéniség. Nem mindenkinek ugyanaz való, és nem működik ugyanúgy mindenkiben. Mielőtt bármit is tanítana, előbb megismer. Tisztába jön természeteddel, hajlamaiddal, motivációiddal, reakcióiddal, megleli, mi mozgat. Csakis ezen ismeretek birtokában mutat irányt.

Az igazi tanító apa, anya, gyermek, pap, gyógyító, és bármilyen szerepet magára képes ölteni. Ha a tanítás ezt kívánja meg, akár „láthatatlanná” is válik. Az igazi tanító nem akar megtanítani semmire. Az „akaratot” rád hagyja. Az ő szerepe annyi, hogy rendelkezésre álljon mihelyst készen állsz a befogadásra. Művészete abban rejlik, hogy felismeri ezeket a pillanatokat.

Mert az igazi tanító önmagát is tanítja. Az emberek azt hiszik, a tanításkor a tanító átadja a tudást és a tanuló tanul. Valójában a tanító az, aki igazán tanul, mert egy magasabb szinten van kölcsönhatásban az egész folyamattal. A tanítás által mindketten többé lesznek.
Az igazi tanító a legjobb barátod, mindig ott van, ha szükséged van rá és sosem zavar feleslegesen. Magasabb szempontok vezérlik és mindig az érdekeidet tartja szem előtt. Nem lehet befolyásolni és ő sem befolyásol. Minden cselekvése egyetemes megfontolásból ered, nem az egód erősíti, hanem valódi egyéniséged hozza felszínre.

A kiváló egyéniség 50 jellemvonása 

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.