Főoldal » Szereplőválogatás

Szereplőválogatás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A távmunka, a távoktatás és távtanulás egyik kulcstényezője az önálló időbeosztás. (A linkelt irodalom tartalmában megfelelő és hasznos.) Ahhoz, hogy kialakítsunk egy munkarendet, órarendet, meg kell határoznunk a konkrét teendőket, ezek optimális sorrendjét és elvégzésük időtartamát.

Attól függően mennyire strukturált és technikai eszközökkel mennyire támogatott az a munka vagy kurzus, amit végzünk, ez több vagy kevesebb tudást, tapasztalatot és önfegyelmet igényel. Amikor a távoktatás vagy távmunka rugalmas és hatékony időbeosztásáról, mint előnyről beszélünk, azt is hozzá kell tennünk, hogy ennek ára is van. Ezzel az eszmefuttatással oda szándékoztam kilyukadni, hogy ha átmenetileg – tervezetten vagy spontán – hosszabb ideig nem tudjuk a munkánkat végezni, meg kell terveznünk a felzárkózást, és amíg a végére nem jutunk a feltorlódott feladatoknak, valamivel többet kell dolgoznunk vagy tanulnunk. A magam példáján bemutatva: projektzárás és a nyár miatt május 20-ig tartottam a heti egy bejegyzés ütemtervemet. Július 22-éig, előző írásomig, összesen 8 megjelenés „maradt el”. Ezt a lemaradást szeretném szeptember 1-jéig behozni, ami azt jelenti, hogy a hátralévő 5 héten legalább két cikket kel írnom. Lássuk a medvét!

A mai téma az e-tanulás-tanítás szereplőinek bemutatása a virtuális tanulási környezetben. Mivel a szerepváltozás éppen az osztálytermitől eltérő környezet hatására alakult ki, technikai oldalról közelítem meg a témát. (Minden egyes szerep részletes elemzése lassan könyvtári méretű szakirodalom, erre nem vállalkozom ebben a bejegyzésben semmiképp.)

A dinamikus, interaktív weboldalak és az e-learning keretrendszerek megkövetelik, hogy mindenki, aki hozzáfér, aktivitást fejthessen ki, tehessen valamit, tartalmat hozhasson létre. Az oktatási portálok felállításakor meg kell mondanunk a gépnek, milyen felhasználókkal találkozhat és mely felhasználóknak mit engedhet és mit nem. A kérdés nem olyan egyszerű amilyennek látszik.
Gondoljuk végig, kik jelenhetnek meg egy iskolában. A tanulók, a tanárok és az iskola egyéb dolgozói: adminisztrátorok, szakszolgálatok, karbantartók, üzemeltetők, takarítók stb. Ezen felül idegenek és vendégek is beléphetnek: leendő tanulók, szülők, bérlők (pl. a tornatermet sokszor használják egyesületek), felügyeleti szervek, sajtó stb. A virtuális iskolában néhány szereplő azonnal „kiesik”, például a bérlők, néhánynak pedig nincs teendője az oktatási portállal, például a karbantartók. Kik maradnak tehát a célcsoportban? Változó, de a legbővebbre engedve a kört: tanulók, tanárok, menedzsment és adminisztráció, szakszolgálatok, szülők, érdeklődők, felügyeleti szervek, sajtó. Ne feledjük, az oktatási portál mellett az iskolának honlapja is van, kell lennie. Bizonyos csoportok, pl. sajtó, de akár az érdeklődők is kezelhetők ezen a felületen, ez döntés kérdése. Így tehát tovább szűkül a kör. (Az iskolai honlap külön megér egy misét, de ezzel kapcsolatban egy kollégám tanítványának munkáját szeretném olvasóim figyelmébe ajánlani. Remélem, hamarosan a teljes tanulmány is megtalálható lesz az interneten.)

Miután nagyjából azonosítottuk a szereplőket, meg kell határoznunk a jogaikat: mit láthatnak, mihez férhetnek hozzá, mit módosíthatnak, mihez mit tehetnek hozzá. Miután ezt tisztáztuk, kialakíthatjuk a végleges felhasználói csoportokat és meghatározhatjuk a rendszer jogosultsági beállításait. Általában 4-6 különböző csoporttal dolgoznak a rendszerek, melyeken belül lehetnek még további, rendszerszinten nem megkülönböztetett csoportok. Fontos, hogy csak egymástól jól elkülöníthető, alapvető különbségekkel rendelkező csoportokat állítsunk fel, mert a túlszabályozott, sokféle felhasználói csoport bonyolulttá és rugalmatlanná teheti a rendszert. A Digitális Középiskola gyakorlatában a következő példán szemléltetem ezt.
A Digitális Középiskola oktatással-neveléssel foglalkozó szereplői között négy csoport különíthető el:
– tanárok, akik a vegyes oktatás jelenléti konzultációit tartják;
– tutorok, olyan tanárok, akik a tanuló irányított önálló tanulását segítik és követik;
– fejlesztők, olyan tanárok, akik a tananyag fejlesztésével, összeállításával foglalkoznak; végül, de nem utolsó sorban
– mentorok, akik a hozzájuk forduló, valamilyen problémával küzdő tanulót elsősorban személyesen segítik. (Nem feltétlenül kell elkülönüljenek ezek a szerepek, de az oktatásszervezés jellegéből adódik ez a négy csoport. A működés első évében csak a tutor és mentor csoport különült el, és az sem minden iskolában.)
A kérdés a következő: megjelenjen-e felhasználói csoport szinten is ez a négy oktatói-nevelői csoport? A válaszhoz további kérdéseket kell feltennünk: Van-e olyan funkció, amelyet bármelyik csoport elől el kellene zárni, míg a másiknak meg kellene engedni? Ha igen, egyetlen módja-e ennek, ha külön felhasználói csoportba tartoznak, melyekhez különböző jogosultságok tartoznak? Mennyire jellemző, hogy a különböző szerepek mögött lévő valóságos személyek is különbözőek?
A Digitális Középiskola rendszerében a válaszok nemlegesek. Egyrészt azért, mert az egyes szerepek mögött ugyanazok a személyek állhatnak. Van olyan kolléga– személyesen is ismerek ilyet –, aki mind a négy szerepkört betöltötte az elmúlt tanévben, de a tanár és tutor minden esetben ugyanaz a személy volt, és sokan közülük még fejlesztéssel is foglalkoztak. Másrészt azért, mert bár nem valószínű, hogy egy mentor tananyagot hozzon létre, de nem elképzelhetetlen és nem tilos, ugyanakkor munkájához elengedhetetlenül szükséges, hogy láthassa a tanulók eredményeit és ellenőrizhesse haladásukat a tanulmányokban. Az utolsó ok pedig a rendszer felépítésében rejlik: az egyes jogosultságokat egyénenként vagy a rendszeren belül létrehozott csoportonként is lehet változtatni, hozzáadni vagy elvenni. Például, ha nem szeretnénk a mentoroknak tananyagszerkesztési jogot adni, ezt elvehetjük tőlük a profil oldalukon, de ettől még az egységes tutor, tanár, pedagógus vagy bármi más néven elnevezett felhasználóként regisztrálhatjuk a rendszerben. A Digitális Középiskolában használt ITAK (Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezet) a példában részletezett négy szerepkörre például egy felhasználói csoportot, a tutor felhasználót használja.

Nem ennyire bonyolult a tanulók csoportja, mint felhasználói csoport. A tanuló az tanuló. A regisztrált tanulónak például tulajdonsága, hogy aktív, halasztó, végzett, előjegyzett, esetleg kizárt tanuló. Ennek mentén változnak felhasználói jogosultságai anélkül, hogy a rendszerben töröltük volna az illetőt.
Minden rendszerben van rendszergazdai vagy rendszeradminisztrátori szerep, hiszen kell olyan felhasználó, akinek minden engedélyezett. A középiskolai működésből fakadóan szükségesnek látszott, és van is, oktatásszervező felhasználó, és hogy senki ne legyen kizárva, létezik a vendég felhasználó. Ez összesen öt nagy felhasználói csoport: vendég, tanuló, tutor, oktatásszervező és rendszeradminisztrátor, melyek mögött két nagy adatbázis áll: a tanulók és foglalkoztatottak adatbázisa (regisztrált személyek, függetlenül attól, hogy adott időpontban felhasználók-e vagy sem). A vendégek azonosítatlan felhasználók, így nincs hozzájuk tartozó adatbázis.

Kissé hosszúra nyúlt fejtegetésem végén fontosnak találom, hogy jelezzem: a szerepkörök és jogosultságok meghatározása nem csak védi a rendszert. A jól kialakított felhasználói csoportok megkönnyítik, felhasználóbaráttá teszik az egyébként bonyolult keretrendszereket. (Minél többet tud egy rendszer, annál bonyolultabb és ez a kezelésére is kihat.) Szemléltetésül ismét egy egyszerű megfigyelés eredményeit illesztem ide egy táblázat formájában az írás végére. Azt szemlélteti, hogy minél magasabban helyezkedik el az ember a jogosultsági létrán, annál többet kell kattintgatnia és annál könnyebben „tévedhet el”.
Úgy érzem, a szerep témát nem merítettem ki, ezért a következő bejegyzésben konkrét példákkal jellemzem a Digitális Középiskola személyi hátterét.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.