Főoldal » Vizualizált tudások

Vizualizált tudások

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

– A jegyzeteim sosem követnek lineáris rendet.

– Ritkán készítek „felsorolásos” jegyzetet.

– Szeretek képekben gondolkodni. 

Mennyivel megnyerőbb és figyelemfelkeltőbb a kép, mint a jobb oldali felsorolás! Számos offline módszertan létezik, amelyek absztrakt gondolatok, konferencia előadások vizualizált megjelenítésére szolgálnak, hiszen az összefüggésekben és asszociációkban rögzített tudás maradandóbb. Hozzájárul a mélyebb szintű tanuláshoz (deeper and surface learning), mely aktivitás követel a tanulótól.

Ilyen vizualizációt szolgáló módszer az ún. storydesign, mely animált videókon jelenít meg egy-egy gondolatmenetet. A blog témájához szervesen kapcsolódó videó arról, hogy mitől is jön létre a hatékony kollaboráció egy multidiszciplináris team-munka során.

http://www.youtube.com/watch?v=NsndhCQ5hRY&feature=related

A tudás reprezentálása a web 2.0 világában nem pusztán offline keretek között zajlik. Az IKT (információs és kommunikációs technológiák) térnyerésével egyre több kezdeményezés indult a korábban offline használt módszertanok szoftveres támogatására. Ezzel megjelent a CSCL kutatási területe, mely mozaikszó a „computer supported collaborative learning” kifejezést fedi.

A kollaboratív tanulást és a tudás vizualizált megjelenítését teszik lehetővé a fogalomtérképek (concept mapping) és a gondolattérképek (mind mapping).

A fogalomtérkép Joseph D. Novak (1977) nevéhez fűződik, a módszer célja, rávilágítson a fogalmak ok-okozati viszonyrendszerére és ezzel is fejlessze a holisztikus gondolkodásmódot. A térkép megjeleníti a fogalmakat és az összekötő vonalakon tüntetik a két fogalom közötti viszonyt. A fogalomtérkép egyik kedvelt felhasználási lehetősége a hallgatólagos tudás kinyerése, vagyis a Nonaka és Takeuchi-féle SECI modell externalizáció folyamatának támogatása. Szoftveres támogatására fejlesztették ki a CMap Tools nevű alkalmazást (http://cmap.ihmc.us). Vizualizált tudások révén megosztom veletek Molnár és Kárpáti (2009) munkáját, akik a concept mapping segítségével jelenítették meg a korábbi bejegyzésben említett trialogikus tanulást.

[token node title-raw]

A gondolattérkép kifejlesztése Tony Buzan (1991) nevéhez kötődik, aki a támogató szoftvert is kidolgozta, a sokak által ismert Mindmap Mind Managert (http://www.mindjet.com). A gondolattérkép mindig egy központi fogalom köré épül fel és lesz egyre részletesebb, így mindig fastruktúrát követ. A gondolattérképet gyakran használják brainstormingok alkalmával vagy éppen előadásra való felkészülésnél. A trialogikus tanulást mind mapping segítségével is szemléltette Molnár és Kárpáti (2009).

[token node title-raw]

A tanulás során keletkező interakcióban az egyik legfontosabb folyamata maga megértés, amely face-to-face helyzetben sokkal inkább nyomon követhető, mint egy online tanulási folyamatban. Ezért az online együttműködések során felértékelődik a visszajelzések szerepe. A térképezést lehetővé tevő alkalmazások több szempontból támogathatják a megértés folyamatát és egyben visszacsatolást biztosítanak mind az oktatónak, mind a folyamatban részt vevő tanulóknak. Rögzíti és strukturálja a tanulás alatt zajló mentális folyamatokat, reprezentálja az utólag csak nehezen felépíthető gondolatfolyamot.

A tudás vizualizálására szolgáló eszközök azonban nem csupán a tanulást forradalmasítják, az oktatási intézményeken kívül más szervezetek életére is innovatív hatással lehetnek. Ilyen eszköz a Knowledge Practices Laboratory (http://www.kp-lab.ord) tagjai, oktatók és szoftverfejlesztők közös projektjeként kigondolt MapIt, vitatérképező szoftver is.

Az eszköz célja, hogy dokumentálja a vita folyamatát és strukturált formában rögzítse a vitában részt vevő felek számára, akik a vita után is tovább szerkeszthetik a vitatérképet. Számomra két nagyon meggyőző funkciója van a programnak.

Egyrészt a profil kitöltését követően hozzárendelhetjük a résztvevőket és megszervezhetjük a meetinget a napirendi pontok feltöltésével, melyek mindegyikéhez további anyagok csatolhatóak (linkek, dokumentumok). Minden érintett feltölthet és letölthet anyagokat, így mindenki felkészülve érkezhet a megbeszélésre. Másrészt nem hagyja vakvágányra terelődni a megbeszéléseket, hisz a szóbeli beszéddel párhuzamosan zajló térképezés segítségével azonnal szembetűnik, ha valamely téma nem kapcsolódik szervesen a vitához.

A cikkben említett tudás reprezentációt támogató eszközök a megadott linkeken letölthetőek és kipróbálhatóak! Strukturált megbeszéléseket és vizualizált tanulást kívánok mindenkinek!

Források:

Molnár, P., Kárpáti, A. (2009). Az együttműködő tanulás támogatása az oktatási informatika eszközeivel: MapIt vitatérkép. Új Pedagógiai Szemle, 2.sz. 48-60.

Saito, H., Ohno, T., Ozaki, F., Saito, K., Maeda, T., Ohuchi, A. (2001) A Semi-Authomatic Construction Method of Concept Map Based on Dialog Content. in Sixth International Conference on Computers in Education

Schwarm, S., & VanDeGrift, T. (2003). Making connections: using classroom assessment to elicit students’ prior knowledge and construction of concepts. Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education (o 65-69). ACM.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.