Főoldal » Az Angyalok nem játszanak HAARP-on…

Az Angyalok nem játszanak HAARP-on…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A cikksorozatom harmadik részében erről fogok írni. Egy, a témához szorosan kapcsolódó projectről – egy jelenségről, melynek magyarul semmilyen hivatalos szakirodalma nem található meg sem elektronikus, sem nyomtatott formában. Ettől még természetesen nagyon is létező jelenségről van szó, amiről angolul olvashatunk egyelőre.

A folytatásban bemutatom az “érdekes cikket”, amiért ezt a két, mintegy bevezetőt írtam és mi köze a dolognak Teslához, Schumannhoz – illetve az általuk felfedezett és leírt jelenséghez.” – pötyögtem a klaviatúrán nemrég.

Az általam olvasott cikk, ami az előző két bejegyzés megírására késztetett a HAARP– ról szól.

Ezt (és ezért) vezettem elő a Tesla, az egyik legelfeledettebb fizikus… és a Tesla továbbfejlesztett technológiája… című írásaimmal.

“A HAARP a High Frequency Active Auroral Research Program nemzetközileg ismert rövidítése, magyarul Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszférakutató Programot jelent. A hivatalos álláspont szerint egy olyan tudományos törekvés, melynek célja az ionoszféra viselkedésének és tulajdonságainak tanulmányozása, illetve az eredmények alkalmazása a kommunikációs és felügyeleti rendszerek kialakításában, polgári és védelmi célokra egyaránt.” – írja a wikipédia (forrás).

Alaszka déli részén a Tok-Highway mellett, Gakona közelében több kilométeren át szögesdrótkerítés húzódik. A kerítésen sok helyen tábla figyelmezteti az arra járót, hogy katonai terület mentén jár. Itt van a HAARP Project(haarp = hárfa) fellegvára. A terület tulajdonosa az USA Védelmi Minisztériuma, a project közreműködői az US Navy, az US Air Force, valamit néhány egyetem és beszállító cég.

Ezen a területen – legalábbis ami látható belőle – hatalmas ruhaszárító formájú antennákkal telerakott mező található, (amely évek óta piszkálja az UFO – rajongók, no meg az összeesküvés-elméletek kedvelőit is). A program elméleti és nyilvános célja az ionoszféra tanulmányozása – aktív eszközökkel. Ami azt jelenti, hogy egyrészt mérik az ionoszférában zajló eseményeket, az ott eredő sugárzási frekvenciákat, másrészt nagy energiájú rádióhullámokkal befolyásolják is azt. Azaz, óriási teljesítményű adókkal, nagy intenzitású sugárnyalábbal bombázzák a légkör ezen rétegét, az eredményt pedig a mezőn álló antennákkal mérik – elméletileg.

Sokan azonban úgy vélik, hogy az eredmény nem csak néhány visszavert radarhullám az ionoszféra állapotáról. Számtalan elmélet és elképzelés kering a kisugárzott energia képességeiről – és ezek közül még a legkevésbé vad, az időjárás aktív befolyásolása. Sokan ezen is túlmenve úgy vélik, hogy a HAARP -al földrengéseket aktiválnak, és segítségével az emberi tudatállapot befolyásolható akár távoli földrészeken is.

A HAARP project látszatra pedig nem is olyan titkos, mint más katonai fejlesztés, vagy a híres 51-es körzet. A projectnek saját honlapja van, webkamerával és fotókkal, látható a Google Earth-on (62.3928 N, 145.1502 W), bár valamiért az egyik felét “véletlenül” kisebb felbontásban vette fel a műhold…

Az antennák működéséről: a kereszt alakú antenna egyik karja a 2,8 – 7 MHz-es, a másik a 7-10 MHz-es frekvenciasávért felelős. Az antennák úgy vannak kapcsolva, hogy az ionoszféra szűk tartományát is képesek pontszerűen magas frekvenciás rádióhullámokkal bombázni, ami a megcélzott tartományokban elektromágneses folyamatokat gerjeszt, és rádióhullámok kisugárzását eredményezi. Ezek az antennák mellékjelenségeként nagy mennyiségben termelnek olyan elektromágneses hullámokat, amelyek frekvenciája 7,83 Hz.

Ami pontosan a természetes állapotú Schumann-hullám frekvenciája, és amikkel természetszerűen egyébként is napról napra találkozunk. Azonban könnyű visszaélni a Schumann-hullámok természetével.
A mesterséges sugárzás intenzitásának növelése ugyanis befolyásolhatja az ember tudati állapotát, érzékenyebbé, sőt kimondottan agresszívvé tehető vele. Akár az emberek bioritmusa is tökéletesen felborítható. Dr. Andrija Puharich professzor kimutatta, ha egy embert 6.6 Hz-es frekvenciának teszünk ki, akkor depresszióba esik, míg a 10.8 Hz-en agresszívvé válik és tombolni kezd.
A rádióadók ismert frekvenciái vivőhullámok, amelyekre a tulajdonképpeni információt modulálják, az emberi fül az adó és a vevő közötti szakaszról semmit sem hall. A hagyományos rádiófrekvenciák tehát olyan elektromágneses tartományhoz tartoznak, amiket az emberi agy nem képes érzékelni. Mindennapjainkban ilyen elektromágneses hullámok között élünk.
Mi történik akkor, ha az alfa-tartományú ELF-hullámra, vagyis a teljesen szokványos Schumann-hullámra ültetik az információt? Feltételezések szerint ezzel kísérleteznek a HAARP projekt keretein belül is. Így valóban elképzelhető az az elmélet, hogy ezzel a módszerrel emberek ezreinek agyába lehet észrevétlenül információkat eljuttatni.
Mérésekkel igazolták, hogy az emberi agy hipnotikus állapotban is dominánsan alfa-hullámokat termel. Ezek a vizsgálatok azt is igazolták, hogy hipnózisban az ember huszonötször könnyebben befolyásolható szuggesztiókkal, mint normál éber állapotban. Nem is kell tehát túl sok fantázia, hogy ezeket az információkat összekombináljuk.
Alaszka azonban messze van – mondhatjuk!? Azonban az ionoszféra tükrözési effektusát kihasználva egy kisugárzott jel nagy pontossággal juttatható el Földünk bármelyik részébe.

A fenti elméletekhez hozzájárultak különös légköri jelenségek, a megmagyarázhatatlan viharok és esők, amelyek utalhatnak akár az időjárás befolyásolásra vonatkozó kísérletekre is.

“A tevékenység körüli egyre nagyobb titkolózás, a hivatalos szervek egyre elkeseredettebb dezinformációi, ill. mindennapjaink egyre furcsább időjárási jelenségei alátámasztani látszanak azokat a már régóta keringő úgynevezett összeesküvés elméleteket, melyek természetesen egyáltalán nem légből kapottak, csak központilag üldözöttek, elhallgatottak és bagatellizáltak. A témát, mely valójában egyáltalán nem bonyolult, mégis komoly kutatócsoportok és szakértők tanulmányozták már a kezdetektől és számos könyvben és tanulmányban publikálták azokat, újabban pedig cikkekben és videókban lehet találkozni velük az interneten. Magyarország tájékoztatási és ezért tájékozottsági szintje is olyan vészesen alacsony ebben a témában, ami tekintve a HAARP lassan a föld minden lakója előtt nyilvánvaló jelentőségét és befolyását kimeríti a szándékos veszélyeztetés fogalmát.” (forrás: wikipédia)

Jó ideje már szerte a világon internet-üzenetekkel, faxokkal, rádióműsorokkal léptek fel a HAARP project ellen.
Kutatócsoportok alakultak a világ több helyén, és több könyv is megjelent a HAARP Project-tel kapcsolatban. Ezek a csoportok nem alkottak szervezett közösségeket, tagjaiknak célja a széles nyilvánosság elé tárni mindazt, amit sikerült felderíteniük az USA kutatásairól és terveiről. Munkájuknak köszönhetően ma már sokkal többet tudhatunk a HAARP project hátteréről és politikai szövevényéről.

Az egyik legismertebb ilyen jellegű munka az Angyalok nem játszanak HAARP-on – Tesla Továbbfejlesztett Technológiája– címet kapta. ( forrás: Új utak)

“Az Angyalok nem játszanak HAARP-on számos interjút is közöl, többek közt Elisabeth Rauscherrel, a fizikai tudományok doktorával, aki hosszú és látványos karriert futott be a nagy energiájú fizika terén, számos tekintélyes presztízsű tudományos lapban publikált, s több könyve jelent meg. Rauscher kommentálta a HAARP Projectet is. „Hihetetlen mennyiségű energiát pumpálnak egy rendkívül kényes molekuláris rendszerbe. Az ionoszférában ezáltal katalitikus folyamatok gerjesztődnek. Kicsiny beavatkozás következtében hatalmas kiterjedésű változások következhetnek be.” Az ionoszféra viselkedését leírván Dr. Rauscher megosztja aggodalmait: „A földi ionoszférát úgy kell elképzelni, mint egy, a bolygónkat körülvevő szappanbuborékot. A buborék felszíne szüntelenül kavarog. Ha egy megfelelően nagy lyukat ütünk rajta, a buborék egész egyszerűen kipukkad.” (forrás: wikipédia)

Tesla gyakorlatilag pontosan ugyanezt csinálta. Kis energiák felhasználásával, hatalmas energiákat volt képes irányítani!

Az előzőkben már többször említett cikk ami a kezembe került, és írásra késztetett – teljes terjedelmében elolvasható itt —–> Új utak. Az írás, az igazat megvallva kicsit hosszú, ám annál érdekesebb, és véleményem szerint érdemes végigolvasni!

A fenti cikk zárógondolataiból idézek:

Az Angyalok nem játszanak HAARP-on – Tesla Továbbfejlesztett Technológiája – című könyv arra figyelmeztet minket, hogy az Egyesült Államok kormányának arroganciája példátlan mértékben fenyegeti a világot. Amerikai katonai körök az ionoszférát manipulálják, Földünk azon részét, mely mindannyiunké és mindannyiunkat egyformán véd. A légköri atomrobbantások ugyanezt a célt szolgálták….
Begich, Manning és mások úgy vallják, hogy a demokráciáknak sokkal inkább a nyitottságra kellene alapozódniuk, mint mindazokra a titkolódzásokra, melyek a katonai tevékenységeket övezik. A mind erősebb és erősebb gyilkológépezetekre költött elképesztő mennyiségű összegeket sokkal inkább lehetne gyógyításra és az egész emberiség jólétére fordítani. Mivel az új felfedezéseket katonai célokra használják, az egész emberiséget megfosztják a technika áldásaitól. Amikor egy-egy kutató átkerül a civil szférába igyekszik felhívni a veszélyre a figyelmet, miközben egykori társai a katonai laborokban újabb és újabb területeit kutatják a pusztításnak. Begich és Manning könyve leleplezi a katonai tudományos akadémiák törekvéseit, s ezzel megteszik az első lépést afelé, hogy széles nyilvánosság szerezzen tudomást a háttérben zajló eseményekről. Ez pedig az első lépés lehet a világ megmentése felé.”

És mielőtt bárki azt hinné, hogy csak az USA telepít titokzatos komplexumokat távoli, elhagyott vidékeken, egy még ennél is több talányt felvető alakzat található Szibéria egy félreeső szegletében.

Ennek a kísérteties épületegyüttesnek nincs hivatalos honlapja (képek itt) , és nincs rá se hivatalos, se félhivatalos magyarázat. Talán ez lenne az orosz HAARP? (forrás: Időkép.hu)

_________________________________________

felhasznált források – cikkek és fotók:

http://aranylaci.fw.hu/haarp/haarp.htm

http://www.bereg.uzhgorod.ua/bereg/bonline/rovatok/talanyok/cikk_3.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/HAARP

http://www.idokep.hu/hirek/a-haarp-project

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.