Főoldal » A legfontosabb tudnivalók a tájvédelemről

A legfontosabb tudnivalók a tájvédelemről

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Tájvédő geográfusként fontosnak tartom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy pontosan mi is az a tájvédelem, miért fontos ez, és milyen módszerek vannak a tájak védelmére.

I. ALAPFOGALMAK:

A tájat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény az alábbi módon definiálja: “A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.” (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.tv)

Másképpen megfogalmazva a táj az emberi tevékenységek, a tájhasználat során kialakult természeti-, és művi elemegyüttes. (Dr. Csima Péter: Az általános tájvédelem és a természetvédelem)

Az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi. II. törvény szerint  “A táj védelme azokra a természeti tájakra, területekre és tárgyakra terjed ki, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos, kulturális vagy más közérdekből szükséges. ” (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV)

II. A TÁJVÉDELEM FŐ CÉLJA:

–  a természeti értékeknek, az egyedi tájértékeknek és a tájjellegnek a megőrzése

–  valamint ezáltal a természetes vagy természetközeli állapot fenntartása a táj használata során

Egyedi tájértékek: olyan tájalkotó elemek, amelyek történelmi, kultúrtörténeti vagy esztétikai szempontból valamely közösség számára jelentőssé váltak, ugyanakkor nem állnak sem műemlékvédelmi, sem természetvédelmi oltalom alatt. Közéjük tartoznak az emberi tevékenység során hasznosított természeti elemek is.  (Dr. Csima Péter: Az általános tájvédelem és a természetvédelem)

Egyedi tájérték például: tájház, fasor, utcakép, templom, kápolna, erőd, turistaház, kilátótorony, erdőrészlet, … stb. ( http://www.termeszetvedelem.hu/egyedi_tajertek)

         A zengővárkonyi tájház

Tájjelleg alatt a táj formai megjelenésének, a tájképnek, a tájszerkezet látványának főbb sajátosságait értjük.  (Dr. Csima Péter: Az általános tájvédelem és a természetvédelem)

III. A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK ÉS A TÁJJELLEG MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBIAKAT KELL TENNI:

  1. A terület- és településfejlesztésnél, területrendezésnél:

–  Gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények (utak, vasutak, elektromos létesítmények, távvezetékek) tájba illesztéséről. Ne romboljuk a tájképet!

–  Az építkezések során nagy figyelmet kell fordítani a természeti értékek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

–  A városokban a zaj tompítása, és a szennyező anyagok  megkötése céljából a városi környezetet jól tűrő, ellenálló fafajokat (pl.: nyugati ostorfa, hárs, korai juhar) kell ültetni.

  Fasor egy Budapesten lévő társasház előtt

–  A tájsebek rekultiválásánál törekedni kell arra, hogy a tájjelleg ne változzon.

A tájseb a természeti környezet jelentős mértékű változásának maradandó nyoma. Tájseb leggyakrabban bányászati tevékenység nyomán keletkezik. Ilyen például egy bányagödör, külszíni fejtés, bányaudvar, felszíni süllyedés vagy meddőhányó, de tájsebnek nevezhetjük a szemétlerakókat is. (http://hasznositsd.hu/fogalomtar/tajseb )

2. A mezőgazdálkodásnál:

–  Természetkímélő mezőgazdálkodást kell folytatni.

–  A művelési ág megváltozásánál törekedni kell arra, hogy a tájjelleg ne változzon.

–  Gondoskodni kell a gazdálkodás során használt épületek, építmények, létesítmények tájba illesztéséről.

–  Az erózió, defláció megakadályozására szolgáló mezővédő erdősávok telepítésénél kerülni kell a tájidegen (azaz nem őshonos)  fajokat.

3. Az erdőgazdálkodásnál:

–  Természetkímélő erdőgazdálkodásra kell törekedni.

–  A kiirtott fák helyére újakat kell telepíteni.

–  A telepítést őshonos fajokkal kell megoldani, az invazív fajokat kerülni kell.

Invazív fajoknak nevezzük azokat a fajokat, amelyek kiszorítják az őshonos fajokat. Ilyen például az akác.

4. A védett természeti területeknél:

–  Természetkímélő kezelési módokat kell alkalmazni.

Például:

     a)  A védett természeti értékű gyepeknél:

Kerülni kell a túllegeltetést.

A túllegeltetés a legelő állateltartó képességénél nagyobb állatlétszám tartása, ami tönkreteheti a növényzet              struktúráját, szélsőséges esetben a gyep záródása hiányossá válik. Ezáltal csökken a fajszám, láthatóvá válik a              csupasz talajfelszín, ami kedvez a gyomok elszaporodásának és az eróziónak.                     (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5943)

A kaszálásnál figyelembe kell venni az adott területen található természeti értékeket.

A túl korai kaszálás veszélyezteti a földön fészkelő madarakat, a túl késői kaszálás gyomosodáshoz vezet.                        Június eleje a legmegfelelőbb a kaszálásra, mert ekkor dúsabb a növényzet, és a gyomnövények még nem                      dominálnak. Ha értékes gerinctelen fajok vannak a területen, a kaszálást csak késő ősszel lehet elvégezni.         (http://agraragazat.hu/cikk/gyepek-termeszetkimelo-kezelese-i)

b) Az Érzékeny Természeti Területek megőrzése érdekében speciális gazdálkodási rendszert, rendszabályokat kell alkalmazni, és be kell tartani a technológiai előírásokat.

Az Érzékeny Természeti Területek olyan extenzív művelés alatt álló területek, amelyek a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálják. (http://www.terport.hu/fogalomtar/erzekeny-termeszeti-teruletek-ett)

–  A természeti terület belterületté minősítésekor figyelembe kell venni, hogy a táj jellege, esztétikai és természeti értéke nem károsodjon helyreállíthatatlanul.

–  A természeti területek közé ökológiai folyosókat kell létesíteni az élőhelyek közötti átjárhatóság miatt.

–  A vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező vonalas létesítményt úgy kell építeni, hogy az állatfajok egyedeinek átjutása biztosítva legyen.

– Villamosvezetékek  létesítésekor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.

A különféle tájak minél hatékonyabb védelme érdekében nagyon fontos a felsoroltakat szem előtt tartani és alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.