Főoldal » Ornitológia rövid áttekintése

Ornitológia rövid áttekintése

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Fogalma: ornitológia, madártan, az állattannak a madarak osztályával foglalkozó része. A madarakra irányuló tudományos és gyakorlati tevékenység ma két fő területen érvényesül, a madártan és a madárvédelem terén. E tudományágat legtöbb országban rendszerint néhány hivatásos ornitológus és a köréjük gyülekező amatőr kutatók és madártani megfigyelők széles tábora műveli. Tudományos alapjait a Linnét követő időkben, a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. folyamán Brisson, Naumann, az id. Brehm és mások rakták le, majd Fürbringer, Kleinschmidt, Gadow, Hartert és mások munkálkodása fejlesztette a mai magaslatra. A magyar tudományos O. megalapítója Petényi Salamon János, (1799-1855), utána Hermán Ottó, (1835-1914), Chernel István, (1865-1922) és Madarász Gyula, (1358-1931) voltak a legkiválóbb magyar ornitológusok. L. még Madártani Intézet.

Az ornitológia hazai megalapítója
Herman Ottó természettudós, etnográfus, a Magyar Néprajzi Társaság alapító tagja, majd elnöke, a francia Becsületrend kitüntetettje 1835. június 26-án született Breznóbányán. Középiskolai tanulmányait a miskolci evangélikus főgimnáziumban végezte, majd kitanulta a géplakatos mesterséget. Hamarosan Bécsbe költözött, ahol a természettudományok terén autodidaktaként képezte tovább magát. A kötelező katonai szolgálatot követően, 1863-ban fényképészműtermet nyitott Kőszegen. Természettudományi ismereteit először 31 éves korában a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egylet preparátoraként kamatoztathatta. Gyakorlatilag innentől datálódik tudományos pályája, és első, főként madarakkal és pókokkal foglalkozó publikációi is ebből az időszakból származnak. 1875-ben költözött Budapestre, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárának őrsegéde lett. Nevéhez fűződik a tár folyóiratának, a Természetrajzi Füzeteknek az elindítása, amelyet tíz éven át szerkesztett.
Tudományos pályája töretlenül felfelé ívelt, a Természettudományi Társulat megbízásából a magyarországi pókpopuláció feltérképezésével foglalkozott. Az elkészült Magyarország pókfaunája című könyv 314 pókfajta leírását tartalmazza, amelyek közül harminchat a tudomány számára addig ismeretlen volt. Több munkájában foglalkozott a filoxéra veszélyeivel, a megelőzés érdekében támogatta a homoki szőlőtermesztést. 1883-ban részt vett az Állatvédő Egyesület megalapításában. Tudósként élénk politikai tevékenységet folytatott, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt tagjaként, Kossuth javaslatára, Szeged országgyűlési képviselőjévé választották 1879-ben. Az 1880-as évektől került érdeklődése fókuszába a tudományos madártan. Közreműködésével valósulhatott meg Budapesten az ornitológusok II. nemzetközi kongresszusa. Ezt követően létrehozta, és 1914-ben bekövetkezett haláláig vezette a Magyar Ornitológiai Központot, amely Madártani Intézet néven mind a mai napig működik. 1894-ben megalapította a madártani kutatásokkal foglalkozó Aquila című folyóiratot, 1901-ben megírta nagy sikerű könyvét A madarak káráról és hasznáról címmel. Érdekelte az etnográfi a, különösen az olyan ősi népi foglalkozások, mint a halászat és a pásztorkodás.
 A millenniumi kiállításon a néprajzi részleg rendezői teendőit látta el, nevéhez fűződik a kétkötetes A magyar halászat könyve monográfi a. A halászat és a pásztorkodás tárgykörében számos kiállítást szervezett. Elkészítette a magyar állattartás történetével foglalkozó összefoglaló kötetet és az ehhez kapcsolódó szakszótárt. Maradandót alkotott a nyelvészet és a régészet területén is, hazánkban ő foglalkozott elsőként ősemberkutatással.

Ornitológusok Magyarországon:      
•    Bechtold István
•    Béldi Miklós
•    Breuer György
•    Chernel István
•    Czynk Ede
•    Csaba József
•    Csörgey Titusz
•    Dobay László
•    Fászl István
•    Habsburg–Lotaringiai Rudolf koronaherceg
•    Herman Ottó
•    Hidasi József
•    Kalabér László
•    Kessler Jenő Attila
•    Keve András
•    Király Iván
•    Kiss András (költő)
•    Kiss János Botond
•    Kohl István
•    Korodi Gál János
•    Kováts Lajos
•    Lázár Kálmán
•    Madarász Gyula
•    Molnár Lajos
•    Molnár Lídia
•    Nécsey István
•    Pátkai Imre 
•    Palkó Sándor
•    Petényi Salamon János
•    Schenk Jakab
•    Schmidt Egon
•    Solymosy László
•    Vasvári Miklós
•    Vertse Albert

Források:
madartan.lap.hu

http://hu.metapedia.org/wiki/Ornitologia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ornitológus

http://www.hegyvidekujsag.eu/kultura/ornitologia-hazai

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.