Főoldal » Erdélyi szász erődtemplomok – Homoróddaróc és Kaca

Erdélyi szász erődtemplomok – Homoróddaróc és Kaca

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Homoróddaróc szász alapítású, ma már zömében magyar ajkú település Kőhalomtól húsz kilométerre, északra, a Homoród völgyében. Alapításának időpontja nem ismert. Neve terra Daraus alakban egy 1224-ből származó oklevélben bukkan fel először. A falu a reformációt követően áttért az evangélikus (lutheránus) vallásra. A második világháború után a daróci szászok elmenekültek, templomukat a betelepülő székelyek vették át.

Az erődtemplom. Az eredetileg háromhajós, homokkő bazilikát feltehetően a szászok építették az 1220-as években. Oldalhajóit az 1494-es tűzvész után lebontották, árkádsorát befalazták, a templom főhajóját dongaboltozatúvá alakították. Valószínűleg ekkor emelték a félköríves záródású szentély külső erősítését szolgáló falköpenyt, melyen a tető alatt faborítású védőfolyosó fut körbe. A templom nyugati homlokzatához négy emelet magas, lőrésekkel és védőfolyosóval ellátott tornyot emeltek, alatta bordás keresztboltozatú, tágas előcsarnokot alakítottak ki. A templomot a 15. században szabálytalan alaprajzú – hat bástyával, illetve toronnyal megerősített – védőfallal vették körül. A templom románkori, úgynevezett bélletes főbejárata egyike Erdély legszebb ilyen jellegű kapuinak.

Kaca, egykor szász alapítású, napjainkban vegyes ajkú település Királyföld keleti szélén, Homoródtól nyolc kilométerre, északkeletre. Első írásos említése villa Felium alakban 1299-ből származik. Közel kétszáz évvel később nevét már Katzendorfként jegyzi egy korabeli dokumentum. A szász alapítású faluba a 19. század végén kezdtek beköltözni a magyarok és a románok. A második világháborút követően a település nemzetiségi összetétele jelentősen megváltozott. Ez főleg a szászok kivándorlása után vált szembetűnővé, amikor az őslakosság üresen maradt házait romák foglalták el. Ma Kaca népességének negyvenkilenc százalékát a romák alkotják.


Az erődtemplom:A kacai evangélikus erődtemplom a 13. század végén, 14. század elején épült gótikus stílusban. A 15-16. században kettős védőfallal vették körül, és lőrésekkel, szuroköntő nyílásokkal ellátott tornyokkal erősítették meg. A várszerű erődtemplom a gyakori támadások idején mindig biztos védelmet nyújtott a környékbelieknek.


Forrás: http://www.szaszandras.info/ajanlo/muemlekek/bevezeto.html

Fotók: Schmidt Valéria

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.